In Den Haag dient vandaag de zaak van Animal Rights en Bite Back, tegen de ontheffing waardoor circus Freiwald olifant Buba en zebra Smiley voor onbepaalde tijd mee kon blijven slepen. Sinds september 2015 geldt in ons land een verbod op wilde dieren in het circus. Animal Rights en Bite Back dienden in 2021 bezwaar in tegen de ontheffing, maar dat werd afgewezen. Daarop stapten de organisaties naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Inmiddels is olifant Buba ‘verpatst’ aan een dubieuze dierentuin in Hongarije. Zebra Smiley is nog steeds bij het circus.

Zaak olifant Buba en zebra Smiley voor de rechter
Olifant Buba is ‘verpatst’ aan een dubieuze dierentuin in Hongarije | Foto: Animals Today/House of Animals

Sinds 15 september 2015 is het in Nederland verboden om wilde zoogdieren als olifanten en zebra’s te gebruiken in een circus. Vanaf die datum kreeg circus Freiwald een ontheffing om olifant Buba alsnog mee te mogen te slepen, omdat er geen opvangplek voor het dier zou zijn. Ermee optreden was niet toegestaan, noch contact met het publiek. Het laatste gebeurde wel en dat leidde tot Kamervragen en reprimandes. Wanneer een lopende ontheffing zijn einddatum bereikte kreeg het circus gewoon weer een nieuwe ontheffing.
.

Kaartjesactie om olifant Buba naar opvang te krijgen

 

Elephant Haven

Voor Buba bleek er wel een zeer geschikte opvangplek te zijn bij Elephant Haven in Frankrijk, met specialistische zorg en brede praktijkkennis over het houden en verzorgen van olifanten. Aanvankelijk leek het er sterk op dat toenmalig minister Schouten van LNV en haar ambtenaren wilden dat de olifant naar de opvang zou gaan, maar in tegenstelling tot het advies van haar ambtenaren draaide Schouten haar besluit 180 graden. Alex Romijn van Bite Back:

“Op dinsdag 1 december 2020 werden moties aangenomen van PVV en CDA die de regering verzochten de olifant bij het circus te houden. De Kamerleden hadden zich duidelijk niet in de materie verdiept en nooit contact gezocht met experts of de dierenopvang in Frankrijk. Het is vreemd dat de minister hierin meeging. Het belang van Buba (en Smiley) stond dus niet voorop, ondanks dat dit als argument gebruikt wordt om ontheffing te geven.”

Op 18 januari 2021 diende Freiwald, na aandringen van het ministerie van LNV, een aanvraag in voor een ontheffing voor onbepaalde tijd van het ‘circusverbod’. Buba werd een jaar later geruisloos ‘weggesluisd’ naar Hongarije, waar ze nu wederom ingezet wordt voor vermaak.
.

Olifant Buba stilletjes verhuisd naar dierenpark Hongarije

Zebra Smiley

Rondom zebra Smiley speelt een soortgelijk verhaal af. Tot 3 januari 2016 bezat Freiwald een ontheffing om zebra’s Smiley en Sascha mee te laten reizen met het circus. Daarna kreeg hij geen verlenging meer en legde de NVWA circus Freiwald meerdere keren een last onder dwangsom op voor het illegaal houden van zebra’s. Op 22 september 2016 overleed zebra Sascha. Susan Hartland van Animal Rights:

“De nota ‘uitvoering moties Buba en Smiley’ van 8 december 2020 geeft aan dat ‘een van de zebra’s overleden [is] door slechte verzorging van de opvanglocatie in Gilze-Rijen’. Het was een bevriende opvangplek van het circus. Dit overlijden had voorkomen kunnen worden als het ministerie de leiding had genomen en ervoor had gezorgd dat deze dieren onder specialistische zorg gesteld zouden worden.”

Hierna nam Freiwald Smiley terug en verbleef deze opnieuw illegaal bij het circus. Na de moties van december 2020 vroeg Freiwald ook voor Smiley een nieuwe ontheffing aan. Deze werd verleend. Ook hierover zal de zitting in Den Haag vandaag gaan.
.

Bezwaar ontheffing Buba onterecht afgewezen, Bite Back neemt stappen

De zaak

Animal Rights en Bite Back verenigden zich in het beroep tegen het door de RVO ongegrond verklaren van hun bezwaren. Ze concluderen dat beide ontheffingen in strijd zijn met het belang van het welzijn van Buba en Smiley en roepen op de omstreden besluiten te herroepen.

Bron:

Gandhi (52) eerste bewoonster olifantenopvang Elephant Haven

©AnimalsToday.nl