De motie die door Dion Graus van de PVV was ingediend om voor ex-circusolifant Buba een passende opvangplek in Nederland te zoeken is door de Tweede Kamer aangenomen. Dit terwijl er bij Elephant Haven in Frankrijk van de Vlaamse Sofie en Tony een prachtige opvang is gecreëerd voor olifanten als Buba. Een tweede motie van het CDA om Buba een ‘permanente verblijfsvergunning’ te geven werd ook aangenomen, waardoor Buba gevangene blijft van circus Freiwald.

In plaats van pensioen in deze prachtige opvang van Elephant Haven in het zuidwesten van Frankrijk blijft #Buba gevangene van circus Freiwald | Foto: screenshot video EHEES/House of Animals

De opvang in het zuidwesten van Frankrijk is in volledige gereedheid voor de ontvangst van Buba, maar een meerderheid in de Tweede Kamer acht het niet noodzakelijk om de eigen wetgeving na te leven die het verbiedt om wilde dieren in het circus te laten optreden of mee te voeren. Deze wetgeving is in september 2015 ingegaan, maar zoals wel vaker wordt gedoogd dat de wet wordt overtreden, vooral wanneer dat electoraal gezien voordeel heeft.
.

.
Veel toonangevende dierenorganisaties, waaronder Stichting AAP, World Animal Protection, VIER VOETERS, Bite Back, Animal Rights, Comité Dierennoodhulp, Sea First Foundation en andere organisaties, waaronder ook House of Animals, hebben de afgelopen dagen actiegevoerd voor Buba. De teleurstelling dat zo veel politieke partijen het welzijn van Buba compleet verkeerd inschatten is derhalve erg groot. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren:

“De Tweede Kamer heeft zich vandaag van zijn dieronvriendelijkste kant laten zien en heeft voor Buba de pas afgesneden naar een olifantwaardig bestaan in Frankrijk. In plaats daarvan dwingt de Kamer Buba om eindeloos mee te trekken met een circus, zonder ooit nog de kans op contact met soortgenoten. Voor Buba is dit de slechtste oplossing. Maar ik blijf me inzetten om Buba een fijn leven als olifant te bezorgen, in plaats van als levende reclamezuil voor een circus te dienen.”

Overigens hoeft minister Schouten de moties niet na te leven; zij kan deze in het belang van Buba negeren en alsnog ervoor kiezen om de olifant haar welverdiende rust te schenken in Elephant Haven European Elephant Sanctuary (EHEES). In onderstaande video kun je zien waarom dat de enige juiste oplossing is:
.

Vrijheid bij EHEES of gevangene van Freiwald?

EHEES is de enige geschikte plek in Europa voor olifanten die uit het circus afkomstig zijn. Sofie en Tony zijn gediplomeerd om met olifanten te werken en hebben daar samen al 20 jaar ervaring mee. Het zoeken naar een geschikte opvang voor Buba in Nederland is derhalve verspilde tijd en moeite, want die is er eenvoudigweg niet. Met als gevolg dat Buba gevangene blijft van circus Freiwald. En dat is precies wat de motie van CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert wilde bereiken, die ook werd aangenomen. De motie van het CDA luidde als volgt (let op: misselijkmakend!):

“…overwegende dat we met een gigantische olifant hier in de Kamer zitten; overwegende dat deze op deze plek niet thuishoort; overwegende dat de oplossing binnen handbereik ligt; overwegende dat olifanten een heel goed geheugen hebben; overwegende dat Buba, de laatste circusolifant, onze politieke keuzes nooit zal vergeven; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat Buba bij haar circusfamilie kan blijven, als de familie dat wil, en gaat over tot de orde van de dag.”

De partijen die voor de moties stemden waren PVV, CDA, VVD, FvD, CU, 50Plus, DENK, SGP, Krol, PvdA en D66.
.

.
Animal Rights heeft aangekondigd samen met Bite Back en mogelijk nog meer dierenorganisaties naar de rechter te stappen om naleving van de wet af te dwingen, mocht minister Carola Schouten besluiten om de moties daadwerkelijk over te nemen. Erwin Vermeulen van Animal Rights:

“De Wet dieren is overduidelijk. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op een einde aan het meeslepen van wilde dieren door circussen. Dit is een absoluut verbod waar de krokodillentranen van de Familie Freiwald niets aan veranderen.”

Met de vandaag aangenomen moties vormt Nederland internationaal een schandvlek op alles wat met dierenrechten en – welzijn te maken heeft. De strijd voor Buba is echter nog niet gestreden; die is nu feitelijk pas echt losgebarsten.

#FreeBuba

  • Lees ook:
    .

Franse supermarkten geven Elephant Haven groenten en fruit voor Buba

Meerderheid Tweede Kamer gunt olifant Buba geen rust

©AnimalsToday.nl