Geweldig nieuws om het weekend mee te beginnen: de naar schatting 100 Limburgse wasberen worden toch niet afgeschoten. Het aanvankelijke argument dat het vangen van de wasberen te duur zou zijn klopt niet, want (op)vangen blijkt allemaal keurig binnen budget te passen.

Limburgse wasberen
Limburgse wasberen worden toch niet afgeschoten! | Foto: publiek domein

Het was een klap voor veel dierenliefhebbers dat Limburg de circa 100 wasberen in de provincie botweg wilde laten afschieten, met als argument een zogenaamd gevaar voor de volksgezondheid en het hoge bedrag dat gemoeid zou zijn met de vangst, om ze daarna naar een geschikte opvang te brengen, of te steriliseren en weer uit te zetten.

Verbazing

Met name Stichting AAP voelde zich flink gepasseerd, want die had speciaal op verzoek van de provincie Limburg een plan opgesteld voor de opvang van de wasberen. Per dier zou dat de provincie 7,50 euro kosten; de rest werd betaald door AAP. De verbazing en teleurstelling waren dus groot toen gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) met het plan voor afschot kwam. Temeer daar de provincie een wasbeerbudget heeft van 100.000 euro.

Wasberen in Limburg wacht de kogel

Opdracht: uitroeien

De Limburger meldt dat Mackus aan Provinciale Staten de toezegging heeft gedaan dat wasberen zo veel mogelijk gevangen en opgevangen zullen worden. Hij voegde er wel aan toe dat ze alsnog afgeschoten worden wanneer het onmogelijk blijkt om de wasberen te vangen:

“Op EU-niveau hebben we afspraken gemaakt over invasieve exoten zoals de wasbeer. De opdracht van hoger hand luidt: uitroeien indien de soort zich nog niet permanent gevestigd heeft.”

Limburgse wasberen
Wat is de herkomst van de Limburgse wasberen? | Foto: publiek domein

Waar komen ze vandaan?

Waar de Limburgse wasberen precies vandaan komen is onbekend en dat wil de PvdD Limburg laten onderzoeken.  Het staat namelijk niet vast dat het gaat om Duitse of Belgische wasberen, of mogelijk ontsnapte, dan wel gedumpte wasberen die als huisdier gehouden werden, wat sinds 2016 niet meer toegestaan is.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel