Stichting AAP wil dat de provincie Limburg het besluit tot afschot van wasberen in de provincie per direct terugdraait. Dat ook de publieke verontwaardiging groot is, blijkt wel uit het feit dat sinds vrijdagavond ruim 8.700 mensen deze brief mede ondertekend hebben. Opgeroepen wordt om dit vandaag nog massaal te doen en een diervriendelijke oplossing te eisen voor de wasberen

afschot van wasberen
Teken de protestbrief van Stichting AAP tegen afschot van wasberen in Limburg | Foto: publiek domein

De provincie Limburg kondigde afgelopen week aan dat zij de in het wild levende wasberen in de provincie wil laten afschieten, want wasberen komen hier van oorsprong niet voor en zijn dus exoten. Maar dit besluit werd genomen zonder dat er eerst gedegen onderzoek is gedaan, zonder af te stemmen met andere overheden en zonder samen met deskundige partijen te kijken naar diervriendelijke alternatieven.

Wasberen in Limburg wacht de kogel

Afschot van wasberen niet acceptabel

Een aanbod van Stichting AAP en tevens een voorstel van de Partij voor de Dieren om samen met een aantal partnerorganisaties de wasberen weg te vangen is nooit besproken. David van Gennep, directeur van Stichting AAP:

“Dat zonder meer gekozen wordt voor het afschieten van de wasberen is voor ons niet acceptabel. Uit het budget voor ontwikkeling van de natuur wordt in Limburg wel jaarlijks 100.000 euro gebruikt voor de training van jagers. Ook trekt de provincie 120.000 euro uit voor nachtkijkers voor jagers. Maar een serieus onderzoek naar de wasberen of de opvang van de dieren wordt afgedaan als ‘te duur’. Het is niet meer dan redelijk om te eisen dat er eerst meer feiten boven tafel komen en dat gekeken wordt in hoeverre diervriendelijke methodes kunnen worden ingezet, om toch te voldoen aan de Europese eis dat de wasbeer zich in Nederland niet verder mag verspreiden.”

De brief tegen het afschot van wasberen in de provincie Limburg is hier te ondertekenen. Doe dit vandaag nog want morgen wordt hij verstuurd. Eis een diervriendelijke oplossing in plaats van de kogel.

afschot van wasberen
Beeld: Stichting AAP

Bron: