Foto: Richard Bartz - WikiMedia Commons

De statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt het College van Gedeputeerde Staten om een een volledig jachtverbod in te stellen vanwege de winterse omstandigheden. Alhoewel het jachtseizoen 1 februari ten einde liep wordt er onder andere nog wel op reeën, ganzen, vossen, zwijnen en konijnen gejaagd. Middels een provinciale ontheffing mogen deze dieren worden gedood omdat ze mogelijk schade aan landbouwgewassen kunnen veroorzaken. In 2010 werd door de provincie wel  een beperkte jachtstop afgekondigd naar aanleiding van het winterweer.

Er is al enige tijd sprake van strenge vorst, en  volgens de weersverwachtingen is er op korte termijn geen verandering te verwachten. De oppervlaktewateren zijn bevroren en op veel plaatsen is de bodem bedekt met sneeuw. Voedsel en water voor dieren wordt steeds beperkter. Hierdoor raken veel in het wild levende dieren uitgeput. Door de jacht worden bovendien, naast de bejaagde soorten, allerlei andere dieren opgeschrikt. Zij verlaten hierdoor hun schuilplaats en verbruiken onnodig energie die ze onder deze omstandigheden zelf hard nodig hebben om hun lichaamswarmte op peil te houden.

Statenlid Marco van der Wel: “Dieren hebben nu  al moeite genoeg om te overleven en moeten met rust gelaten worden. Het voedsel wordt schaars en door de bevriezing van het water drogen de dieren uit. De Partij voor de Dieren vindt jacht hoe dan ook onacceptabel en onnodig, maar jagen op verzwakte dieren is nog verwerpelijker.  Wij hopen dat de provincie Brabant dit ook inziet en jagers verbiedt om  onder deze omstandigheden dieren te doden.”

U kunt de vragen hier inzien.

Bron: Partij voor de Dieren