Vogelkolonies blijken ernstig vervuild te zijn met gifstoffen uit het milieu. Vooral bij zeevogelkolonies zijn de hoeveelheden gif alarmerend hoog. Dit is niet alleen voor de dieren een probleem, maar ook voor mensen. Want wij krijgen dit gif via de voedselketen iedere dag binnen.

vogelkolonies
Foto: Pixabay

Dit blijkt allemaal uit een onderzoek van de Acadia University uit Nova Scotia (Canada). Zij bezochten een zeevogelkolonie op Devon Island. Wat door de stikstofhoudende uitwerpselen van de vogels een zeer vruchtbaar gebied is, blijkt ook een hoge dosis gifstoffen te bevatten. In de vogelpoep werden kankerverwekkende stoffen gevonden als DDT, PCB’s, selenium, cadmium, zink en kwik. Deze gifstoffen zijn onder meer in het oppervlaktewater terechtgekomen door gebruik in de landbouw en industrieën, al dan niet gedumpt als afval.

1 op 3
De gifstoffen uit landbouw en industrie komen bovenop de hoeveelheden plastic die zeedieren binnenkrijgen, omdat ze de plastic soep voor voedsel aanzien. Berekeningen van de Ocean Conservancy geven aan dat er in 2025 een ton plastic beschikbaar is voor iedere 3 ton vis. Uit het plastic komen bij het verval ook weer gifstoffen vrij, vooral de weekmakers (PCB’s), waardoor de hoeveelheid kankerverwekkend gif in zeeën en oceanen de komende decennia alleen maar zal toenemen, ook in afgelegen gebieden.

Kringloop
De opname van gif in de voedselketen begint onderaan, bij algen en plankton. Dit zijn belangrijke voedselbronnen voor veel zeedieren, die ook weer gegeten worden. Al snel is het gif verspreid over de totale voedselkringloop, waar ook de mens deel van uitmaakt. Dat behalve de gifstoffen ook het plastic via de voedselketen op ons bord terechtkomt is duidelijk. En dat gebeurt niet alleen via vis, want ook zeevogels en zeezoogdieren worden gegeten.

Door de giffen in de vogelpoep van vogelkolonies zijn de onderzoekers ook bezorgd over het welzijn van de dieren ter plekke. Het vermoeden bestaat dat de stoffen al doordringen in het ei. Kuikens worden geboren met een dosis gif, en dat krijgen roofdieren als vossen en roofvogels vervolgens binnen. Maar ook insecten die op de vogelpoep leven nemen de gifstoffen op, en geven ze weer door aan zwaluwen en andere insecteneters. De kringloop is groter dan hij lijkt.

Opdringen
Stoffen die niet in het milieu thuishoren zullen zich steeds meer aan ons opdringen en de gezondheid van mens en dier nadelig beïnvloeden. De trieste conclusie is dat het onze eigen schuld is, waartegen we weinig tot niets kunnen ondernemen.

Bron ©PiepVandaag.nl Bart van Riel