Tag: gifstoffen

bijen
Buitenland, Kort, Nieuws

Verdubbeling giftigheid van pesticiden bij insecten 

Uit recent onderzoek is gebleken dat de schade van pesticiden op bijen en andere insecten het afgelopen decennium is verdubbeld. Dit ondanks de veronderstelling dat moderne bestrijdingsmiddelen minder impact op hun gezondheid zouden hebben. De effecten van pesticiden Pesticiden zijn al decennialang een belangrijke oorzaak…

vleermuizen
Binnenland, Kort, Nieuws

Veertien soorten pesticiden gevonden in vleermuizen 

Onderzoekers van Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben een cocktail van 14 verschillende pesticiden aangetroffen in ingekorven vleermuizen. Het grootste deel van de pesticiden, waaronder insecten-, schimmel- en onkruidmiddelen, is waarschijnlijk afkomstig van de houten balken waar de vleermuizen in de zomer aan hangen…

vogelkolonies
Buitenland, Kort, Nieuws

Vogelkolonies vervuild met gif uit het milieu 

Vogelkolonies blijken ernstig vervuild te zijn met gifstoffen uit het milieu. Vooral bij zeevogelkolonies zijn de hoeveelheden gif alarmerend hoog. Dit is niet alleen voor de dieren een probleem, maar ook voor mensen. Want wij krijgen dit gif via de voedselketen iedere dag binnen. Dit blijkt…

gewasbeschermingsmiddelen
Binnenland, Kort, Nieuws

Verboden gewasbeschermingsmiddelen nog vaak gebruikt 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeert na onderzoek dat de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter moeten worden nageleefd. Uit een steekproef onder 300 akkerbouwbedrijven en 100 siertelers blijkt dat te vaak onbewust en door onzorgvuldigheid gebruik wordt gemaakt van verboden middelen. Ook blijkt…

Grienden - zwarte griend
Foto, Opinie

Fotocolumn Erwin Vermeulen: De zwarte griend 

De griend is na de orka de grootste dolfijnensoort. Het is duidelijk herkenbaar aan het bolvormige voorhoofd en de donkergrijs tot zwarte huid. Soms met witte vlekken op de keel en buik en op het zadel achter de sikkelvormige rugvin. De griend eet voornamelijk zeekat…