Runderen die in de uiterwaarden en ‘nieuwe’ natuur langs de Waal leven blijken hoge concentraties giftige stoffen als dioxine en pcb’s in hun lichaam opgeslagen te hebben. De grote grazers worden geslacht onder de noemer van ‘oervlees’, maar daarvan is de verkoop per direct stilgelegd vanwege het risico voor de volksgezondheid.

rode geuzen langs de Waal
Rode geuzen langs de Waal bij Pannerden | Foto (cropped): Trilo~nlwiki/Wikimedia

De NVWA heeft op aandringen van Stichting Annemieke onderzoek gedaan naar de kankerverwekkende stoffen in de grote grazers langs de Waal en heeft daarbij hoge doses aangetroffen in dieren die grazen rond slot Loevestein bij Poederoijen en aan de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen. Het betreft onder meer rode geuzen, wisenten en konikpaarden.

Vermoed wordt dat het gif via slib uit de rivier is meegevoerd vanuit het buitenland en bij hoogwater is afgezet in de uiterwaarden. Dit kan al lang geleden gebeurd zijn, want deze stoffen breken niet af en kunnen na jaren nog evenveel schade aanrichten. Dioxinen en pcb’s zijn kankerverwekkend en kunnen het genetisch materiaal bij mensen aantasten, waardoor misgeboorten mogelijk zijn of onvruchtbaarheid ontstaat.

Konikpaarden langs de Waal
Konikpaarden langs de Waal | Foto: Industees/Wikimedia

Het vlees van deze runderen was verkrijgbaar als ‘oervlees’,’wildernisvlees’ of ‘wildrundvlees’, onder meer van het merk Free Nature, maar de verkoop is stilgelegd in afwachting van nader onderzoek. Er grazen echter veel meer runderen en paarden in de uiterwaarden van Nederlandse rivieren en die lopen allemaal het risico om op dezelfde wijze besmet te raken met gif uit rivierslib.

Aangezien het vaak om ‘vleesrunderen’ gaat is het aan de consument die meent vlees te moeten eten om het risico in te schatten, tot het moment dat de NVWA gedwongen wordt om te waarschuwen en de verkoop van alle vlees van dieren uit de uiterwaarden wordt stilgelegd.

De NVWA heeft een landelijk onderzoek aangekondigd en gaat ook kijken in hoeverre verontreinigd slib dat gestort wordt in voormalige zandafgravingen van invloed is op de verspreiding van gifstoffen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR