Tag: runderen

Binnenland, Kort, Nieuws

Het Schmallenbergvirus bedreigt herkauwers 

Na het blauwtongvirus dat dodelijk kan zijn voor schapen en andere herkauwers, krijgen genoemde diersoorten nu ook te maken met het Schmallenbergvirus. Dit virus is sterk in opkomst en heeft al toegeslagen onder lammeren. Verschillende veehouders hebben afgelopen weken meldingen gedaan van misvormde lammeren. De…

Dode koeien spoelen aan op Franse kust
Buitenland, Kort, Nieuws

Dode koeien spoelen aan op Franse kust 

Maar liefst twaalf dode koeien zijn aangespoeld op het strand van Finistère. De identificatielabels van de stiertjes en koeien waren verwijderd. Het onderzoek naar de herkomst van de dieren moet nog beginnen, maar het is vrijwel zeker dat veevervoer over zee de boosdoener is. Op…

Binnenland, Kort, Nieuws

Blauwtong overvalt dierhouderij 

De dierziekte blauwtong is bezig met een snelle opmars. Er klinken inmiddels dringende adviezen om koeien, hun jongvee, geiten en schapen zo veel mogelijk binnen te houden, zodat ze niet gestoken worden door de knut, het mugje dat de virusziekte verspreidt. Blauwtong is een ziekte…

importeur
Binnenland, Kort, Nieuws

Kalveren dood bij stalbrand in Oldeberkoop 

Op vrijdagavond 5 augustus kwamen kalveren om bij een stalbrand bij een melkveebedrijf in Oldeberkoop (Friesland). Volgens AgriHolland gaat het om een tiental kalveren, maar precieze aantallen zijn niet bekend. De brandweer meldt dat een nabijgelegen schuur met honderd koeien behouden is gebleven. Het totale…