Vogelkolonies blijken ernstig vervuild te zijn met gifstoffen uit het milieu. Vooral bij zeevogelkolonies zijn de hoeveelheden gif alarmerend hoog. Dit is niet alleen voor de dieren een probleem, maar ook voor mensen. Want wij krijgen dit gif via de voedselketen iedere dag binnen. Dit blijkt…