De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concludeert na onderzoek dat de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter moeten worden nageleefd. Uit een steekproef onder 300 akkerbouwbedrijven en 100 siertelers blijkt dat te vaak onbewust en door onzorgvuldigheid gebruik wordt gemaakt van verboden middelen.

gewasbeschermingsmiddelen
Foto: Pixabay cc

Ook blijkt het goed reinigen van de gebruikte spuitapparatuur vaak mis te gaan. Ongeveer dertig akkerbouwbedrijven maakten het zo bont dat er sprake was van verwijtbaar handelen met alle risico’s van dien voor mens, dier en milieu. Zij zijn daarvoor beboet. Bij de siertelers ging 12% de fout in.

Extra inspecties
De NVWA gaat extra inspecties uitvoeren. Ook zal er strenger worden opgetreden tegen herhaaldelijke overtreders.

Bronnen: RadarTVNVWA ©PiepVandaag.nl