Vooruitlopend op de cruciale hoorzitting volgende week, betoogt de acteur (bekend onder andere van Harry Potter en Notting Hill) dat de Canadese commerciële zeehondenjacht “fundamenteel onmenselijk” is en dat deze industrie zou moeten uitsterven.

Rhys Ifans
Rhys Ifans | Foto: Wikimedia Commons

In opdracht van PETA UK, heeft acteur Rhys Ifans de beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangemoedigd om de beslissing van de organisatie, het handhaven van een Europese ban op zeehondenbont te onderhouden. De beroepsinstantie komt naar verwachting bijeen in Genève op 17 maart. Ifan’s brief komt slechts enkele weken voor het begin van Canada’s jaarlijkse baby zeehondenjacht in navolging van een succesvol pleidooi om het EU-verbod te handhaven van collega-acteur Jude Law aan de WTO vorig jaar.

Vanwege de wereldwijde verontwaardiging, hebben alle belangrijke markten de invoer van zeehondenbont verboden, waaronder de EU, Mexico, Taiwan, de US en zelfs Rusland, wat voorheen 95 procent van de Canadese zeehonden bont importeerde. De Canadese overheid vecht het EU-verbod aan als een laatste wanhopige poging om de handel te doen herleven; hoewel het ontbreken van afzetmarkten ervoor gezorgd heeft dat Canadese ambtenaren serieus moeten onderzoeken of de jacht beëindigd kan worden.

Ifan’s brief aan de WTO is hieronder te lezen. Voor meer informatie over de jaarlijkse Canadese baby-zeehondenjacht, kunt u terecht op PETA.nl.

Geachte mevrouw Hughes,

Ik was opgelucht te horen dat de WTO had besloten om het EU-verbod op de
invoer van zeehondenbont te handhaven. Dit is een enorme overwinning
voor Europeanen zoals ik, die al tientallen jaren geen aandeel willen
hebben in Canada’s commerciële zeehondenjacht. De hele wereld keert
zeehondenproducten de rug toe – niet alleen EU-landen, maar ook Mexico,
Taiwan, de VS en zelfs Rusland, wat voorheen 95 procent van het Canadese
zeehondenbont importeerde. Naar aanleiding van Canada’s besluit om deze
beslissing aan te vechten, schrijf ik op aandringen van de
beroepsinstantie om het verbod te handhaven en daarbij de volgende
punten in acht te nemen:

• Na het bekijken van uitgebreide video-opnames waarin bij jonge
zeehonden de schedel gewelddadig werd ingeslagen of waarbij ze werden
doodgeschoten op het ijs, het analyseren van duizenden pagina’s
wetenschappelijke documenten en het luisteren naar experts, vond het
WTO-panel dat deze zaak bekeek dat de Canadese commerciële
zeehondenjacht fundamenteel onmenselijk is. Dit was een objectieve
constatering van feiten en is niet voor beroep vatbaar.

• De beslissing van het panel om het verbod te handhaven verdedigt het
recht van de WTO-leden op te treden tegen wreedheid tegen dieren, een
enorme stap in de juiste richting voor het beschermen van dieren onder
het internationale handelsrecht.

• Het panel erkent dat Canada’s commerciële zeehondenjacht niets te
maken heeft met de inheemse jacht in het noorden. Hoewel het panel
gebreken vond in de administratie en de begripsbepaling van vrijstelling
voor inboorlingen, bevestigde het dat het algemene verbod op
zeehondenproducten werd gerechtvaardigd als een weerspiegeling van
Europese ethische en morele bezwaren.

EU-landen hebben duidelijk gemaakt dat ze geen deel willen uitmaken van
de zeehondenjacht, wat slechts een bijverdienste vormt tijdens het
buitenseizoen voor de Canadese visserij en enkel 1 procent van New
Foundland’s economie bedraagt. Aangezien Canada alleen het EU-verbod
aanvecht naar aanleiding van politieke redenen in het land zelf, hoop ik
dat de beroepsinstantie deze zal handhaven.

Dank u voor uw tijd en aandacht. PETA vertegenwoordigers zullen aanwezig
zijn op de hoorzitting om hun steun te betuigen.

Met vriendelijke groet,

Rhys Ifans

Persbericht PETA.nl