Een verbod op het houden van uilen en beschermde roofvogels. Dat willen ruim 7000 personen en instanties, waaronder Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten. Deze organisaties bieden donderdag een petitie aan staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) aan, waarin dit wordt geëist.

marktplaats

Er een schrikbarende toename van de handel in roofvogels via websites als Marktplaats en het aantal roofvogel- en uilenhows neemt met een razend tempo toe. Kerkuilen kosten op Marktplaats slechts enkele tientallen euro’s. Arenden leveren duizenden euro’s op.

De initiatiefnemers zeggen dat het bezit door particulieren tot dieronvriendelijke behandeling van de vogels leidt.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor