Steeds meer zeearenden broeden in Nederland. Dit jaar bouwden maar liefst 29 zeearendparen hun nest in ons land, een recordaantal sinds de zeearend in 2006 naar ons land terugkeerde. Ondanks storm Eunice, vogelgriep en andere tegenslagen, konden er 22 jongen uitvliegen.

Steeds meer zeearenden broeden in Nederland
Steeds meer zeearenden broeden in Nederland | Foto (illustratief): Martha de Jong-Lantink/flickr

Deze gegevens zijn afkomstig van Werkgroep Zeearend Nederland, die met behulp van trouwe waarnemers een telling uitvoerde. In 2022 is ten opzichte van voorgaande jaren een stijgende lijn te zien: in 2021 waren er 22 paren met nest, in 2020 waren dat er 20 en in 2019 slechts 14. Er is dus sprake van een verdubbeling ten opzichte van drie jaar terug! Van de 29 zeearendparen kwamen er 23 tot broeden. Daaruit ontstonden 30 jongen, waarvan er 22 vliegvlug werden.

Drie jongen zeldzaam

Bijzonder dit jaar is dat er een zeearendpaar in Koudum was dat drie jongen grootbracht. Dat is in Nederland slechts tweemaal eerder waargenomen. Nieuwe nestplekken werden vooral aangetroffen in Zeeland, Flevoland en de noordelijke provincies. Helaas lukte het een aantal paren niet hun nest te herbouwen na storm Eunice van februari 2022. Daarnaast heerste de vogelgriep, die vermoedelijk ten minste drie jongen het leven kostte. Daan Vreugdenhil, ecoloog voor Natuurmonumenten, over het dode zeearendjong in het Voorsterbos:

“Het blijft gissen, maar ik vermoed dat hij eten zocht in de omgeving en heeft gegeten van een met vogelgriep besmet dood dier. Dat is hem fataal geworden. Echt zonde, hij was net een paar weken uitgevlogen. “

.
.

.
Dat het jong overleed in het Voorsterbos was extra spijtig, aangezien er dit jaar voor het eerst gebroed werd door zeearenden. Om de soort goed te monitoren werd het jong geringd en om ze voldoende rust te geven werden wandelaars en fietsers omgeleid. Helaas werd het jong in juli dood aangetroffen bij het nest door een vrijwilliger. Gelukkig valt er een stijgende lijn te zien in de zeearendpopulatie in ons land en is er altijd volgend jaar. Nederland kent veel vis- en watervogelrijke gebieden, waardoor de omgeving ideaal is voor zeearenden. Risico is wel dat zij, net zoals het dode jong, besmet raken met de vogelgriep door het eten van besmet aas. Volgens Natuurmonumenten zou de overheid haar verantwoordelijkheid voor het ruimen serieuzer moeten nemen.
.

.
Bronnen:

Zeearendgezin settelt in Zeeland

Roofvogelvervolging in Nederland alledaagse praktijk

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap