In het weidevogelkerngebied Waterland Oost worden inheemse en wettelijk beschermde Grauwe ganzen op massale schaal vergast. Dit gebeurt met een ontheffing die afgegeven is door de provincie Noord-Holland. Wat dierenbeschermingsorganisaties betreft is deze ontheffing onterecht, met name vanwege het feit dat aan één van de voorwaarden die geëist worden nauwelijks is voldaan: het onderzoeken en uitvoeren van alternatieven.

Ganzenvergassing Schiphol

Ooggetuige Karen Soeters:

“Niet alleen volwassen ganzen maar ook pulletjes worden door het dierenvernietigingbedrijf Duke Faunabeheer bij elkaar gedreven in vangkooien. Je ziet de enorme paniek bij de dieren. Omdat er rondom de kooi zwart landbouwplastic wordt gewikkeld is voor toeschouwers niet te zien dat ganzen zo dicht op elkaar zitten dat ze elkaar vrijwel dooddrukken alvorens de dieren de gaskar ingedreven worden. Daar worden ze een pijnlijke verstikkingsdood ingejaagd met het zeer traagwerkende CO2gas.”

De keuze voor CO2-gas is dubieus, omdat Europa het gebruik van dit pijnlijke gas bij gewervelde dieren verbiedt. Helaas en om onduidelijke redenen wordt rondom Schiphol een uitzondering gemaakt.

De veiligheid rondom Schiphol is uiteraard van het grootste belang, maar er zijn veel maatregelen te nemen om de overlast door ganzen te beperken. Met name de keuze van de gewassen op de akkers rondom Schiphol kan van grote invloed zijn. Deze gronden, in bezit van de Staat of Schiphol, worden echter beplant met gewassen die een grote aantrekkingskracht op ganzen hebben.

Ganzenbescherming Nederland en vele andere deskundigen hebben staatssecretaris Atsma er bij herhaling op gewezen dat het massale doden van ganzen rondom Schiphol een grootscheepse intocht van gebiedsvreemde ganzen zal veroorzaken. Het zijn namelijk niet de residente ganzen die een gevaar voor vliegtuigen opleveren, maar juist de vogels die het terrein niet kennen en niet vertrouwd zijn met het luchtvaartverkeer.

Helaas is onder leiding van Atsma begonnen met het vergassen tot op 25 kilometervanaf Schiphol in het Waterland bij Uitdam en Zuiderwoude, in strijd met de vergunning. Op deze wijze worden slachtingen aangericht in het hele waterrijke gebied benoorden en bezuiden Amsterdam.

Er zijn meer dan genoeg alternatieven beschikbaar die de legitimiteit van de ontheffing onderuit halen En de wijze waarop die gebruikt wordt ter discussie te stellen. Helaas wordt de discussie gebreideld door zwart landbouwplastic en het niet toelaten van de pers tijdens de vergassingen.

Via PiepVandaag.nl, Ganzenbescherming Nederland en de Faunabescherming is uitgebreid beeldmateriaal verkrijgbaar van deze en soortgelijke slachtingen én van de werkelijke achtergronden hiervan plus diervriendelijke alternatieven.

Hieronder beelden van ganzenvergassing die plaatsvond 8 juni jongstleden, maar liefst 25 kilometer van Schiphol.

Persbericht ©PiepVandaag.nl