Tag: ganzenvergassing

Binnenland, Nieuws

Geen ganzenvergassing in Zuid-Holland 

Vandaag zou de ganzenvergassing in de provincie Zuid-Holland aanvangen, volgens het faunabeheerplan van de provincie. De rechtbank Den Haag oordeelde gisteren echter in hoger beroep, dat was aangespannen door de Faunabescherming en Sticthing Dierenradar, dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van deze methode…

ganzenvergassing
Binnenland, Kort, Nieuws

Aangifte tegen ganzenvergassing 

Drie dierenwelzijnsorganisaties hebben samen met dominee Hans Bouma aangifte gedaan van het vergassen van meer dan duizend grauwe ganzen in de Jan Durkspolder bij Oudega, gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. De aangifte is gedaan tegen Duke Faunabeheer, Gedeputeerde Staten, It Fryske Gea en de Friese…

ganzen gered
Binnenland, Kort, Nieuws

28 ganzen gered van de vergassingsdood 

Na kordaat optreden van buurtbewoners van de Korte Muiderweg in Weesp en de gas(t)vrijheid die de Stichting Akka’s Ganzenparadijs kon bieden is afgelopen dinsdag 16 juni een groep van 28 ganzen gered van het einde dat ze beloofd was: niet de vergassingsdood, maar een enkeltje Ganzenparadijs. Voorzitter…

ganzen
Binnenland, Kort, Nieuws

Vergassing ganzen begonnen 

Duke Faunabeheer is in opdracht van de Provincie Noord-Holland begonnen met het vergassen van ganzen in een straal van twintig kilometer rond Schiphol. Ondanks het feit dat al jaren bekend is dat het minder aantrekkelijk maken van landbouwgronden de enige manier is om de ganzenpopulatie…