Drie dierenwelzijnsorganisaties hebben samen met dominee Hans Bouma aangifte gedaan van het vergassen van meer dan duizend grauwe ganzen in de Jan Durkspolder bij Oudega, gelegen in Nationaal Park De Alde Feanen in Friesland. De aangifte is gedaan tegen Duke Faunabeheer, Gedeputeerde Staten, It Fryske Gea en de Friese faunabeheereenheid.

ganzenvergassing aangifte
Still YouTube

Duke Faunabeheer in Lelystad heeft van de provincie toestemming gekregen om zomerganzen met CO2 te bestrijden. Die eenheid heeft It Fryske Gea gemachtigd om het middel in het natuurgebied te gebruiken. De zomerganzen zijn volgens de provincie een probleem voor de luchtvaartveiligheid, landbouw en natuur. It Fryske Gea voelt zich gedwongen dit middel in te zetten omdat andere middelen te weinig effect hebben, stelt directeur Henk de Vries.

Uren ellende
Bij de massaslachting in het Nationaal Park werden de vogels door drijvers in boten en te voet naar een vangkraal geleid. Daarna zijn de dieren vergast met CO2. Op hartverscheurende videobeelden van de actie is duidelijk te zien dat de vogels en hun jongen elkaar in paniek vertrappen als de massa vleugellamme dieren wordt samengedreven. De chaos was enorm. De vertrapte ganzen werden bovendien ook nog eens achtergelaten zonder dat er naar ze werd omgekeken. Veel dieren stierven een gruwelijke, stressvolle dood. Zij werden niet uit hun lijden verlost volgens Sandra van de Werd van het Comité Dierennoodhulp, maar aan hun lot overgelaten. De dieren hebben onnodig geleden.

Enorm dierenleed
Het bijeendrijven van de ganzenfamilies duurde uren en dat terwijl het vergassen van ganzen door sommigen wordt gepromoot als een snelle en pijnloze wijze. Dat is het allesbehalve en de beelden laten dat heel duidelijk zien. Het dierenleed is enorm en dat terwijl er efficiënte en diervriendelijke manieren genoeg bestaan om overlast door ganzen te voorkomen. Daar is een ganzenslachting absoluut niet voor nodig. Voor deze dieren was jammer genoeg geen redding meer mogelijk, zij werden gedood en naar een poelier in Amsterdam gebracht.

Bekijk hieronder de beelden van de ganzenvergassing in De Alde Feanen. LET OP: schokkende beelden.

Bronnen: Dierenbescherming, Omrop Fryslan ©PiepVandaag.nl Lydia Zittema