In meer dan driehonderd beschermde gebieden in Engeland waar zeldzame dieren en planten voorkomen, mag binnenkort mogelijk schaliegas worden gewonnen door middel van fracken. Volgens onderzoek van de Britse vogelbescherming RSPB levert dit grote risico’s op.

fracken
Op Bempton Cliffs leven veel zeevogels, waaronder papegaaiduikers | ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Uit het onderzoek van de RSPB blijkt dat 159 vergunningen die zijn verleend aan energiemaatschappijen om onderzoek te doen naar locaties voor olie en schaliegasboringen, betrekking hebben op 303 streken met een beschermde status (SSSI- Sites of Special Scientific Interest). Het gaat om een kwetsbaar gebied van ruim 10.000 hectare. Een van de gebieden die hiermee in gevaar komt is Bempton Cliffs, een reservaat van RSPB waar een van Europa’s grootste zeevogelkolonies leeft.

Martin Harpers, RSPB (Royal Society for the Protection of Birds):

“In februari beloofde Amber Rudd, staatssecretaris voor Energie en Klimaatverandering, om fracken niet toe te staan binnen alle SSSI’s, maar deze belofte lijkt ze te zijn vergeten. We begrijpen gewoonweg niet waarom deze gebieden, waarvan sommige tot de beste en meest kwetsbare landschappen voor wilde dieren behoren, geen volledige bescherming tegen fracken krijgen. En dat terwijl nationale parken, Werelderfgoed, en Areas of Outstanding Natural Beauty (streken met buitengewone natuurlijke schoonheid) volledig van fracken zijn uitgesloten.”

Schadelijk voor het milieu
Door fracken toe te staan in beschermde gebieden kan ernstige schade worden toegebracht aan het habitat van zeldzame wilde dieren en planten. Fracken heeft verstoring, verlies van leefgebied en fragmentatie tot gevolg. Wilde dieren worden verstoord door lawaai en lichtvervuiling en er zijn potentieel nadelige gevolgen voor de watervoorziening.

Bij fracken wordt eerst verticaal geboord in (klei)gesteente (schalie), waarna men de boor horizontaal dieper het gesteente in drijft. Om het gesteente te breken wordt daarna onder hoge druk een mengsel van chemicaliën, water en zand via het boorgat ingespoten, waardoor het aardgas vrij komt. Nadelen hiervan zijn onder meer watervervuiling en landschapsaantasting. Ook vergroot fracken het risico op aardbevingen.

Petitie
De vergunningsprocedures zijn nog niet voltooid. De regering kan dan ook nog besluiten SSSI’s, die minder dan 1% bedragen van het totale gebied dat de overheid aanbiedt, uit te sluiten. Via SumOfUs kun je de Britse overheid hiervan helpen overtuigen, door deze petitie te tekenen.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde