De toekomst van de U.S. Endangered Species Act (ESA), de Amerikaanse wet die bedreigde diersoorten beschermt, is plots erg onzeker geworden na een hoorzitting in de Amerikaanse senaat.

Beschermde grijze wolf
De grijze wolf wordt beschermd onder de ESA | Foto: Pixabay

Op basis van deze wet, die in 1973 van kracht ging, kan de Amerikaanse overheid dier- en plantensoorten aanmerken als bedreigd en maatregelen nemen om te zorgen dat zij niet uitsterven. Denk hierbij aan het beschermen van hun habitat en het reguleren van de jacht. Hoewel de wet al 44 jaar bestaat, is de ESA de laatste weken een populair gespreksonderwerp in Amerika. Nu er een andere politieke wind waait, zien de tegenstanders van de ESA namelijk kans om verandering te eisen. Waar Obama bekend stond als ‘groene president’ en zijn best deed om natuurgebieden en diersoorten te beschermen, vindt Trump regels rondom de bescherming van de natuur veelal onnodig.

U.S. Endangered Species Act
Door de ESA wet heeft de overheid de mogelijkheid om bepaalde diersoorten te beschermen door ze aan te wijzen als bedreigd of uitstervend. Inmiddels worden er 1600 dier- en plantsoorten beschermd door de wet. De U.S. Fish and Wildlife Service, onderdeel van het ministerie, is verantwoordelijk voor het implementeren van de wet. Inmiddels zijn er door de wet vele diersoorten behoed voor uitsterven, zoals de grijze wolf, Amerikaanse zeearend en Amerikaanse krokodil.

Tegenstanders ESA
Niet iedereen is even blij met de hoeveelheid bescherming die sommige dier- en plantsoorten krijgen. In Winsconsin blijkt de groei van het aantal grijze wolven, door de bescherming van de ESA, bijvoorbeeld voor problemen te zorgen. James Holte, die de behoeften en wensen van boeren in Wisconsin vertegenwoordigt, stelt dat de groei van de grijze wolvenpopulatie heeft geresulteerd in schade van meer dan 200.000 dollar door aanvallen op en stress bij vee. Hij zegt:

“Nu de wolvenpopulatie blijft toenemen, zullen de interacties tussen boeren, hun vee, plattelandsbewoners en wolven blijven escaleren, zonder een oplossing in zicht.”

Moderniseren ESA
Halverwege februari werd tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat gesproken over de modernisering van de ESA. Niet alleen zouden de populatiegroei van diersoorten die beschermd worden door de wet voor problemen zorgen, zoals bij de grijze wolf. Ook stellen tegenstanders dat de bescherming van het leefgebied van deze dieren ervoor zou zorgen dat ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld mijnbouw en huizenbouw worden tegengegaan. Tegenstanders pleitten tijdens de hoorzitting dan ook voor de modernisering van de ESA, waardoor het lastiger wordt om diersoorten toe te voegen aan de lijst en dieren er ook weer sneller afgehaald moeten kunnen worden.

Toekomst bedreigde diersoorten onzeker
Hoe de ESA zal veranderen is nog niet duidelijk. De milieugroep Natural Resources Defense Council heeft al aangegeven het besluit aan te zullen vechten. Volgens Anne Carlson, bioloog en klimaatveranderingsspecialist bij de Wilderness Society, een agentschap die zich inzet om het milieu te beschermen, stelt dat het blijven beschermen van dieren zoals de grijze wolf erg belangrijk is, ondanks dat hun aantallen omhoog gaan. Zij geeft aan:

“We hebben het hier niet over een tijdelijke tegenslag, wanneer een dalende populatie van een diersoort aan haar lot wordt overgelaten. Zodra een diersoort is verdwenen, is die ook echt verdwenen.”

Bron ©Animals Today Nadine van Wissen