Vanaf april mag er in de bossen van Deurne niet meer gejaagd worden op klein wild zoals hazen, eenden, fazanten en duiven. Dit goede nieuws houdt in dat deze dieren niet meer hoeven te sterven voor ons plezier en zo gered zijn van een nutteloze dood.

jachtverbod
Klein wild in Deurne voortaan beschermd door jachtverbod Foto: Pixabay

Dit werd besloten door de burgemeester en wethouders in overleg met de leden van de Wildbeheer Eenheid (WBE) Deurne en Heidse Peel. Zij hebben afgesproken dat alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van de gemeente leden van de Wildbeheer Eenheid deze dieren mogen afschieten.

Ook heeft de gemeente besloten dat de WBE en Heidse Peel de bossen de komende zes jaar mogen blijven beheren. Het was echter nog niet zeker of deze groepen hun taak konden voortzetten. De gemeente had eerder slechts een eenjarig contract aangeboden, omdat zij de afspraken wilde heroverwegen. Verschillende partijen, zoals de twee WBE’s en oud-voorzitters van de clubs, dienden hun eigen adviezen en voorstellen in.

De bossen worden al sinds de jaren tachtig gepacht door WBE en Heidse Peel om, naar eigen zeggen, de wildstand op peil te houden en om de balans in de natuur te behouden. Zij jagen hier, zogenaamd om gewassen te beschermen en om gevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen. Vanaf april mag dit dus alleen nog maar met toestemming van de gemeente. De gemeente benadrukt dat dit alleen zal mogen onder “zwaarwegende redenen” zoals risico’s voor de openbare veiligheid, aanzienlijke schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en wateren, en het bestrijden van onnodig lijden bij zieke dieren.

Kritiek

Hoewel het verbod de plezierjacht de das om zal doen, en dus vele dieren zal redden van een nutteloze dood, zijn er toch vraagtekens te plaatsen bij het besluit. Zo vraagt fractievoorzitter Theo Hikspoors van Groenlinks/ PA zich af hoe de gemeente het verbod gaat controleren en of zij nog afspraken gaat maken voor groter wild zoals reeën.

Ook voormalig WBE-lid Sjaak Kuijpers is blij dat de plezierjacht hiermee beëindigd wordt, maar begrijpt de beslissing om de WBE als beheerder te houden niet. Volgens hem had de gemeente veel eerder moeten ingrijpen en heeft de WBE zich eerder als een vijand van het bos bewezen dan een beschermer:

“Het is goed nieuws dat de plezierjacht in de gemeentelijke recreatiebossen definitief achter ons ligt. Maar het is onbegrijpelijk dat wethouder Verhees nog een beroep doet op WBE Deurne. 40 jaar lang hebben ze getoond niet te kunnen beheren, doch slechts de plezierjacht uitgeoefend, met als resultaat leeggeschoten recreatiebossen. De fauna is het grote slachtoffer en het duurt jaren voordat dit is hersteld.”

Ook al zijn de redenen voor het verval van de natuur in Deurne dubieus, het jachtverbod is vooralsnog een waardevol initiatief om te laten zien dat plezierjacht vanaf nu niet meer getolereerd wordt. Nu maar hopen dat het verbod ook echt te handhaven valt.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner