Het aantal vogels in Noord-Amerika is in de afgelopen decennia met bijna een derde afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van pesticiden en de inkrimping van nestelgebieden door landbouwgrond. Dit kan enorme gevolgen hebben voor het ecosysteem, dus iedere mogelijke oplossing is welkom.

Afname vogelpopulatie Noord-Amerika schreeuwt om oplossing
De Western Meadowlark – de geelkaakweidespreeuw (Sturnella neglecta) – neemt snel in aantal af | Foto: publiek domein

Hoewel de watervogel- en roofvogelpopulatie de laatste jaren zijn bijgetrokken, zijn de rest van de vogelpopulaties sinds 1970 sterk afgenomen. In Noord-Amerika is de populatie met 29 procent geslonken, wat neerkomt op bijna drie biljoen vogels. Dit geldt niet alleen voor bedreigde, maar juist ook voor veelvoorkomende vogelsoorten. Een paar maanden terug schreven wij over de hoofdverdachte; neonicotinoïden, die niet alleen schadelijk blijken te zijn voor bijen en andere bestuivers, maar ook voor vogels. In Europa is het gebruik van deze pesticiden dan ook vrijwel overal verboden. Daarnaast zijn soorten die nestelen in velden en boerderijen extra hard getroffen: 31 daarvan zijn verdwenen.

Afname vogelpopulatie Noord-Amerika schreeuwt om oplossing
De grijze junco (Junco hyemalis) heeft het moeilijk in Noord-Amerika | Foto: publiek domein

Als we zo door blijven gaan zal dat desastreuze gevolgen hebben, volgens Ken Rosenberg, onderzoeker bij de American Bird Conservancy, die spreekt over de belangrijke rol van vogels in ons ecosysteem:

“We hebben het daarbij over plaagdierbestrijding, het bestuiven van planten en het verspreiden van zaden.”

Mogelijke oplossing

In zijn boek A World on the Wing komt natuuronderzoeker Scott Weidensaul met een mogelijke oplossing. Daarin stelt hij dat verbeterde technologie en de metadata van het Informatietijdperk nieuwe inzichten mogelijk maken en kansen bieden voor een effectieve, doelgerichte aanpak van de gevaren waarmee vogels te maken hebben. Zo kan aan de hand van vogeltellingen en radardata voorspeld worden wanneer vogels aankomen in moeraslanden en boeren op voorhand betaald worden om het bewateren van hun velden hierop aan te passen. Dit soort oplossingen besparen zowel natuurbeschermers als boeren geld en preserveren de populatie. Weidensaul:

“Gezien de status van migrerende vogels wereldwijd, had ik een beetje goed nieuws nodig.”

Tot slot kan de afwezigheid van vogels gebruikt worden als indicator voor allerlei soorten milieubedreigingen. Volgens Ken Rosenberg kun je er vrij zeker van zijn dat als de vogels wegblijven andere delen van het ecosysteem ook aftakelen.

Afname vogelpopulatie Noord-Amerika schreeuwt om oplossing
Klimaatverandering bedreigt de sneeuwuil (Bubo scandiacus) | Foto: publiek domein

De hoop is dat men gaat inzien dat de vogels om ons heen zo vanzelfsprekend lijken, maar dat niet zijn en dat dit soort initiatieven breder opgepakt wordt.

Bronnen:

Alarmerende afname vogelpopulatie VS door gebruik van pesticiden

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap