Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties zijn bezorgd over de schade die in de bossen wordt aangericht in het broedseizoen. Van half maart tot half juli zijn de bossen immers het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren.

natuurgebieden
Drukte in natuurgebieden, een ramp voor de dieren | Foto: publiek domein

De grote drukte die in natuurgebieden geconstateerd wordt sinds de pandemie heeft bij deze organisaties geleid tot een gezamenlijke actie waarin boswachters bezoekers vragen om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. Hun slogan ‘Denk aan de dieren, blijf op de paden’, heeft nog niet mogen baten.

Tegelijkertijd versturen dezelfde organisaties wervende berichten over mooie wandelgebieden. Niet handig toch? En is het op z’n zachts gezegd ook onhandig dat in veel gebieden nu borden en spandoeken hangen met de tekst ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’?

Paniek en stress voorkomen
Het is heel begrijpelijk dat mensen er in deze pandemie opuit willen, maar veel bezoekers houden géén rekening met de dieren. Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden is het afgelopen jaar sterk toegenomen, er werd meer zwerfafval achtergelaten en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen.

En hoewel wilde dieren vaak goed weten waar wandelpaden zich bevinden, houden ze geen rekening met mensen of honden die ze opjagen buiten de paden. In paniek kan een ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei.

https://twitter.com/EsthervanDaal/status/1375508736467341316

Hoog tijd voor de inzet van meer boa’s, handhavers en/of politie. Daarvoor is echter geld én de wil nodig van provinciebesturen. Want zij hebben niet alleen bevordering van recreatie tot taak, maar ook een wettelijke regierol in de afstemming en coördinatie van het toezicht in natuurgebieden.

Als er niets wordt ondernomen zullen de genoemde natuurorganisaties volgend jaar ongetwijfeld melden dat de fauna sterk is teruggelopen.

Bronnen:

Natuurorganisaties: laat wilde dieren met rust!

©AnimalsToday.nl Marianne Miltenburg