Dankzij de rechtbank in Utrecht komt er in de provincie een einde aan de ganzenvergassing. Grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde tamme ganzen mogen niet meer met deze vreselijke methode om het leven gebracht worden. Afschieten was vorig jaar al verboden.

ganzenvergassing
Ganzenvergassing | Foto: Stichting Akka’s Ganzenparadijs

Tot september 2019 had de faunabeheereenheid toestemming gekregen van de provincie om ganzen te doden door middel van vergassing. Hiertegen was door De Faunabescherming beroep aangetekend, omdat er geen bewijzen zijn dat het vergassen van duizenden ganzen daadwerkelijk zorgt voor aanwijsbare vermindering van de totale populatie van ganzen, noch dat er aantoonbaar minder landbouwschade door ontstaat. Ook wijst De Faunabescherming erop dat er beproefde en diervriendelijke methoden zijn om ganzen gericht te verjagen uit agrarische gebieden, zoals met laserstralen, waarbij geen enkel dier gedood hoeft te worden.

ganzen
Foto: Stichting Akka’s Ganzenparadijs

De uitspraak van de rechter die de ganzenvergassing verbiedt sluit aan bij het oordeel van de Raad van State van vorig jaar, waarin gezegd werd dat de provincie ten onrechte een ontheffing had verleend voor het afschieten van vele duizenden ganzen. Hiervoor werden dezelfde argumenten gehanteerd.

ganzenvergassing
Foto: Stichting Akka’s Ganzenparadijs

Begin van einde ganzenvergassing?

Beide dodingsmethoden zijn nu dus verboden in de provincie Utrecht, en De Faunabescherming verwacht dat deze uitspraken ook van invloed zullen zijn op andere provincies. Want het afschieten of vergassen van ganzen helpt niet, is dus zinloos en in strijd met het feit dat ganzen beschermde diersoorten zijn. Is dit het begin van het einde van de ganzenvergassing in Nederland?

ganzenvergassing
Ganzen verjagen met laserstralen | Foto: screenschot video Bird Control Group/YouTube

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel