De Grauwe Gans is werkelijk nergens meer veilig. Werden de wettelijk beschermde dieren vorige maand nog in een straal van 25 km rond Schiphol vergast, nu mogen vanaf 1 juli tot 1 oktober de nesten van grauwe ganzen in Gelderland geraapt en de eieren geschud worden, zodat ze niet uitkomen. Ook mag er op meer plekken geschoten worden in de Gelderse IJsselwaarden.

Grauwe Gans
©Wikimedia Commons

Volgens de provincie is deze extra maatregel nodig, omdat de dieren te veel schade zouden veroorzaken. De populatie zou te groot zijn en hele velden zouden kaalgevreten worden, wat te veel financiële schade oplevert. De grauwe gans mag nu al bestreden worden in “gebieden waar zij duidelijk schade veroorzaakt om de schade te beperken tot een acceptabel niveau”.

De ontheffing wordt verleend op grond van de extra maatregelen die staan in de gebiedsplannen van de faunabeheereenheiden, waarin gemeenten, jagers en landeigenaren zijn vertegenwoordigd, van Oost-Gelderland en Veluwe en zijn door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Het gebied waarvoor de aanvullende maatregelen gelden betreft de gemeenten Arnhem, Rheden, Brummen, Voorst, Zutphen, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Doesburg, Bronckhorst, Lochem, gebied De Liemers, Hummelo, Keppel, Steenderen, Gorssel, gebied Oost Veluwe Leefgebied VII, stroomgebied Voorsterbeek en IJsselvallei.

Bron PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor