Het zinloze vergassen van ganzen is overbodig gebleken, want de dieren kunnen uitstekend verjaagd worden met lasers. Inmiddels is bewezen dat laserstralen op diervriendelijke wijze de ganzen kunnen wegjagen uit agrarische gebieden, en daarom gaat de overheid provincies stimuleren de zogeheten Agrilaser in te zetten.

lasers
Ganzen verjagen met laserstralen | Foto: screenschot video Bird Control Group/YouTube

De Partij voor de Dieren en D66 hadden een motie ingediend om lasers te gebruiken om ganzen te verjagen uit gebieden waar ze schade aanrichten aan grasland en agrarische gewassen, of een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid van het vliegverkeer. Vorige week werd de motie aangenomen tijdens het begrotingsdebat van het Ministerie van Economische Zaken over het Diergezondheidsfonds.

Het vergassen en afschieten van ganzen stuit bij veel mensen tegen de borst en garandeert op geen enkele manier dat de dieren het gebied niet opnieuw bevolken. Laserstralen daarentegen zorgen ervoor dat de ganzen niet meer neerstrijken op het te beschermen terrein, en dat tegen de helft van de kosten van het vergassen. Het gaat hierbij om een groene laserstraal met een bereik van zeker 2 kilometer die door de vogels als gevaarlijk wordt beschouwd. Volgens de ontwikkelaar, de Bird Control Group, zullen de ganzen niet alleen weggejaagd worden maar ook niet meer terugkeren.

Kostenbesparing

Uit proeven, onder meer in de Verenigde Staten, is gebleken dat de speciaal voor dit doel ontwikkelde Agrilaser een gebied van 700 hectare vrij kan houden van ganzen. Dit levert meteen een kostenbesparing op voor de overheid, want er hoeft geen schadevergoeding meer betaald te worden aan de boeren. Toch heeft de overheid tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan technologische oplossingen om iets tegen de ganzen te ondernemen. De Agrilaser kan ook ingezet worden in kleinere vorm op daken van gebouwen in stedelijke gebieden, of als draagbaar apparaat toegepast worden.

Volgens Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zou een éénmalige investering van 8,5 miljoen euro voldoende zijn om alle landbouwgebieden in Nederland te voorzien van Agrilasers. Dit is ongeveer de helft van het bedrag dat nu jaarlijks betaald wordt om de dieren te vergassen en af te schieten, samen met de kosten voor het vergoeden van de schade aan de landbouw door ‘grazende’ ganzen. Thieme:

“Nadat er miljoenen euro’s zijn gestoken in het aantrekkelijk maken van het landschap voor ganzen, worden de dieren nu massaal gedood. Hierbij wordt vol ingezet op de ineffectieve, wrede en dure methode van afschot en vergassing. De innovatieve en diervriendelijke methoden blijven in de marge.”

Eerder dit jaar berichtten we ook over een bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van robotroofvogels die hetzelfde doel dienen, namelijk het overbodig maken van het wrede vergassen en zinloze afschieten van ganzen in Nederland. De motie van de PvdD en D66 om hiervoor lasers te gaan gebruiken werd ondersteund door regeringspartij PvdA en verder de SP, PVV en D66.

Bekijk hieronder een video die de werking aantoont van de Agrilaser:

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel