Het is een slechtvalk, maar niet van vlees en bloed. De robotvogel van het Twentse bedrijf Clear Flight Solutions (CFS), ook wel ‘robird’ genoemd, zou wel eens het ei van Columbus kunnen zijn tegen de grote hoeveelheden ganzen en andere vogels rondom Schiphol en luchthavens elders in de wereld.

robotvogels
Vliegend is de robird nauwelijks van echt te onderscheiden | Foto: screenshot video CFS/Vimeo

Het Twentse bedrijf CFS is ontstaan vanuit de Universiteit Twente en heeft met de robird goud in handen, zo lijkt het. Onlangs werd bekendgemaakt dat Clear Flight Solutions een investering krijgt van 1,6 miljoen dollar van het Amerikaanse investeringsfonds Cottonwood Euro Technology Fund. Met dit geld wil CFS de robotvogel verder ontwikkelen.

Schichtig
In principe gaat het om een drone, maar dan één met het uiterlijk van een vogel die de vlucht van een slechtvalk zo goed mogelijk nabootst. De techno-vogel is gemaakt met een 3D printer en lijkt daardoor ook nog eens sprekend op een roofvogel. Hij kan een snelheid van 80 kilometer per uur halen en mocht hij naar beneden vallen dan is de robird na een klap van 50 kilometer per uur nog steeds heel. Bij tests in de ontwikkelingsfase bleek dat in het gebied waar de robotvogel rondvloog maar liefst 75 procent van alle vogels was verdwenen, en vogels die daarna terugkeerden opvallend schichtig reageerden.

Onderhandeling
Clear Flight Solutions richt zich met name op vliegvelden wereldwijd, omdat daar alleen al de schade door vogels wordt geschat op miljarden euro’s. Ook de vliegveiligheid speelt een belangrijke rol vanwege het risico dat vogels in de vliegtuigmotoren terechtkomen. Schiphol is daarbij helemaal voor de hand liggend, gezien het feit dat er in de omgeving van de luchthaven landbouw plaatsvindt die veel ganzen aantrekt. Zonder op details in te gaan heeft CFS al aangegeven in onderhandeling te zijn met meerdere Europese luchthavens. Ook landbouwbedrijven en havens lijken ideale plekken te zijn op de robirds in te zetten.

Ganzenvergassing
Ganzenvergassing | Foto: Stichting Akka’s Ganzenparadijs

Nieuw hoofdstuk?
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verstoren van grote groepen vogels op plaatsen waar ze niet gewenst zijn, onder meer door het inzetten van laserstralen. Maar robotvogels lijken de beste oplossing te zijn om het doden door vergassing van echte vogels rond luchthavens als Schiphol tegen te gaan. Ook de steeds weer terugkerende oproep van agrariërs om ganzen en zwanen te doden omdat ze schadelijk zouden zijn voor de landbouwgewassen hoort dankzij CFS misschien tot het verleden. Hoewel de ontwikkeling van de robird nog niet geheel is afgerond lijken de eerste proeven zeer hoopvol te zijn, waarmee hopelijk een nieuw hoofdstuk begint voor onschuldige vogels die keer op keer het slachtoffer worden van menselijke activiteiten.

Bekijk in onderstaande video hoe levensecht de robotvogel lijkt als hij vliegt:

Bronnen: CFS, Nu.nl © PiepVandaag.nl Bart van Riel