‘Koop gronden rondom luchthaven op voor zonneweides’

Nederlandse overheden doen niet genoeg om de vliegveiligheid te garanderen. Het beleid met betrekking tot vogelaanvaringen faalt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren Amsterdam uit de evaluatie van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) die op 4 februari door de gemeenteraad werd besproken. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren pleit voor aanvullende maatregelen die de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk maken voor ganzen en wil dat Amsterdam zo snel mogelijk plaatsneemt in de NRV.

Schiphol
Grauwe gans | Foto: Lmbuga/Wikipedia

In 2013 zijn 15.000 ‘Schipholganzen’ gedood. Het totale aantal ganzen in de buurt van Schiphol nam afgelopen jaar met slechts 600 af. Johnas van Lammeren:

“Het lijkt wel of de beleidsmakers niet begrijpen dat ganzen vliegen. Grootschalige doding van ganzen is niet de oplossing. Zolang aantrekkelijk voedsel te vinden is op de akkers rond Schiphol, zullen ganzen blijven komen. De enige maatregel die echt werkt is om de omgeving van Schiphol onaantrekkelijk te maken voor ganzen.”

De Partij voor de Dieren vindt dat het de hoogste tijd is om een duidelijke keuze te maken voor óf vliegveiligheid en dierenwelzijn, óf akkerbouw. Johnas van Lammeren:

“Kiezen voor alle drie tegelijk, kan niet. Als Schiphol dit niet zelf regelt, komen wij met een initiatiefvoorstel om de landbouwgronden in een straal van 6 kilometer rondom Schiphol op te kopen en hier zonnepanelen te plaatsen, waarin particulieren en bedrijven kunnen participeren. Dit levert een win-winsituatie op. Veel Amsterdammers willen duurzame energie, maar hebben te weinig ruimte voor zonnepanelen.”

Persbericht PvdD Amsterdam