Voor het eerst zijn de effecten van verzurende oceanen op schaaldieren goed onderzocht.

Zeeegel
Zee-egel ©Globe2 | National Geographic

Belangrijkste conclusie: het zuurder wordende zeewater bemoeilijkt de aanmaak van skeletten van dieren zoals bijvoorbeeld zeeëgels en zeeslakken. Die skeletten zijn namelijk van calciumcarbonaat. Eén van de eigenschappen daarvan is dat het oplost in zuurder water. Hoe het komt dat het water zuurder wordt? De nog steeds toenemende uitstoot van CO2!

Verzuring speelt ook een grote rol bij de afbraak van koraal.

Bron ©PiepVandaag.nl