Tag: ministerie van economische zaken

Kuikens
Binnenland, Kort, Nieuws

Overheid grijpt niet in bij kuikensterfte 

De overheid grijpt niet in bij verhoogde sterfte door honger en dorst bij kuikentjes. Recent onderzoek bewijst dat de sterfte onder piepjonge kuikentjes significant toeneemt als ze 36 tot 60 uur lang geen eten en drinken krijgen. Toch heeft de overheid vandaag besloten pas ná…

circusolifanten
Binnenland, Kort, Nieuws

Circusolifanten kunnen toch naar opvang 

Ondanks de jarenlange beweringen van circussen Freiwald en Renz Berlin dat voor de olifanten Buba en Carla geen geschikte opvang beschikbaar zou zijn, wijst onderzoek door het Ministerie van Economische Zaken nu het tegendeel uit. Dierenrechtenorganisaties Bite Back, Dierbewustleven, Een DIER Een VRIEND en Stop…

Binnenland, Nieuws

Olifant Buba middelpunt van tranentrekker 

Illusionist Hans Klok verwacht dat olifant Buba van circus Freiwald ongelukkig zal worden als ze binnenkort niet meer met het circus mag meereizen, zo gaf hij maandag in de media aan. Hij denkt dat ze heimwee krijgt en zal stoppen met eten. Een nobele ‘reddingsactie’ of…

lasers
Binnenland, Kort, Nieuws

Overheid wil ganzen verjagen met lasers 

Het zinloze vergassen van ganzen is overbodig gebleken, want de dieren kunnen uitstekend verjaagd worden met lasers. Inmiddels is bewezen dat laserstralen op diervriendelijke wijze de ganzen kunnen wegjagen uit agrarische gebieden, en daarom gaat de overheid provincies stimuleren de zogeheten Agrilaser in te zetten. De…

verwaarloosde hond
Binnenland, Kort, Nieuws

Ernstig verwaarloosde hond gered 

Op woensdag 27 mei heeft een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) in de regio Dordrecht een ernstig verwaarloosde hond weggehaald uit een woning. Het dier was sterk ondervoed.  Al begin mei kwam er een melding binnen via landelijk meldpunt 144 over een verwaarloosde hond, waarna er…

huiskraai
Binnenland, Kort, Nieuws

Strijden voor de huiskraai 

Een paar jaar geleden was de huiskraai nog een bij wet beschermde vogel. Nu is een jager – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – bezig de populatie van zo’n 25 vogels uit te roeien. Voor de Hoekenezen horen de vogels bij het…

bijenmakelaar
Binnenland, Kort

Dijksma zet bijenmakelaar in 

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar plan aangeboden met betrekking tot het Actieprogramma Bijengezondheid. De komende drie jaar wil zij de helft van de kosten voor een bijenmakelaar voor haar rekening nemen. Dit betekent dat zij maximaal 300.000 euro…

Schiphol
Binnenland, Kort, Nieuws

Reactie Dierenbescherming op Ganzenakkoord 

Dinsdag 22 januari heeft de Dierenbescherming een brief verzonden naar de partijen die het ganzenakkoord hebben gesloten en andere betrokkenen (Staatssecretaris Economische zaken, Tweede Kamer, Gedeputeerde, Provinciale Staten en Faunabeheereenheden 12 provincies en het Faunafonds). Verleden week werd duidelijk dat als gevolg van dit akkoord 500.000…