Een paar jaar geleden was de huiskraai nog een bij wet beschermde vogel. Nu is een jager – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – bezig de populatie van zo’n 25 vogels uit te roeien. Voor de Hoekenezen horen de vogels bij het dorp. Ze beschouwen de huiskraaien als ‘hun’ vogels en verzetten zich fel tegen de uitroeiingsactie.

huiskraai
Foto: Wikimedia Commons

De betrokken organisaties en instanties, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houden zich doof voor de protesten van de Hoekenezen. Ze willen niet antwoorden op bezorgde vragen van dorpsbewoners en sturen ze van het kastje naar de muur. Recentelijk maakte verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma bekend de petitie tegen het uitroeien van de huiskraai niet in ontvangst te willen nemen.

Nu de oorspronkelijke groep huiskraaien gehalveerd is, heeft de overheid voldaan aan de uitspraak van de Raad van State. Hierin staat dat de populatie ‘beperkt’ mag worden. De vergunning kan ingetrokken worden, zodat de rust in het dorp kan terugkeren en de huiskraai in ons land te bewonderen blijft.

Onderstaand videodocument is voor Hoek van Holland, zijn strijdbare inwoners en het lijdend voorwerp van de strijd: de laatste huiskraaien van Nederland. Kijk en luister. De kans bestaat dat deze vogel binnenkort is uitgeroeid:

Persbericht Faunabescherming


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.