Een paar jaar geleden was de huiskraai nog een bij wet beschermde vogel. Nu is een jager – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – bezig de populatie van zo’n 25 vogels uit te roeien. Voor de Hoekenezen horen de vogels bij het…