Het verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in circussen gaat naar alle waarschijnlijkheid in 2015 in. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag laten weten. 

wilde dieren
Foto: dirkjanranzijn via Compfight cc

De bedoeling is dat het besluit op 15 september 2015 in werking treedt.

Het welzijn, de gezondheid en het natuurlijk gedrag van wilde dieren worden ernstig aangetast in een circus. Transport, inadequate huisvesting, het geregeld aan de ketting leggen van olifanten en het gebrek aan mogelijkheden soorteigen gedrag te vertonen staan volgens Dijksma niet meer in verhouding tot het vermaak van het publiek, de traditie en het economische belang van het circus. De ministerraad is het hiermee eens en is akkoord gegaan met het voorstel van de staatssecretaris.

Staatssecretaris Sharon Dijksma:

“Het is niet meer van deze tijd dat wilde dieren als olifanten en tijgers optreden in een circus. De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van deze dieren voor vermaak en instandhouding van een traditie.”

Hoewel de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) ervoor pleitte wel zeeleeuwen in circussen toe te staan, is dit verzoek afgekeurd, omdat het circus ook voor deze dieren geen voorzieningen kan bieden die vergelijkbaar zijn met hun natuurlijke leefomgeving.

Van de sinds 2012 circa 22 optredende circussen in Nederland hebben er ongeveer 16 voorstellingen met wilde dieren. In die circussen werden totaal 15 wilde diersoorten geteld met 119 dieren, waaronder de zoogdieren die straks verboden worden (onder andere olifanten, tijgers, leeuwen, giraffes, zebra’s, zeeleeuwen, neusberen, apen, nijlpaarden en exotische runderen).

Duizenden mensen tekenden onze petitie tegen het gebruik van wilde dieren in Kerstcircus Ahoy: onder meer een act met leeuwen staat hier op het programma. Commerciële belangen wegen voor Ahoy duidelijk zwaarder dan dierenwelzijn.

Bron: Ministerie van Economische Zaken ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde