Slechts een op de vijf zuivelproducten komt gegarandeerd van koeien uit de wei, dat blijkt uit de jaarlijkse supermarkttelling van World Animal Protection. Daarmee is geen tot nauwelijks vooruitgang geboekt ten opzichte van 2013.

zuivelproducten
Melkkoeien in de stal | Foto: Angelique Lagarde/PiepVandaag.nl

Deze resultaten zijn teleurstellend, temeer omdat twee van de drie onderzochte supermarkten, Albert Heijn en Jumbo, in 2012 het Convenant Weidegang hebben ondertekend. Hun prestatie verschilt echter nauwelijks van de andere onderzochte supermarktketen, PLUS, die geen deel uitmaakt van het convenant.

Het Convenant Weidegang beoogt tenminste het niveau weidegang van 2012 te handhaven. Supermarkten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen door het aandeel van zuivelproducten met weidemelkgarantie te vergroten. Hiervan blijkt nog weinig sprake. Over het hele zuivelassortiment scoren Albert Heijn en Jumbo met een aandeel weidegangzuivel van respectievelijk 23% en 21%. Dit verschilt niet of nauwelijks van PLUS (20%) en toont hoegenaamd geen vooruitgang ten opzichte van vorig jaar.

In sommige productgroepen zoals kwark, smeerkaas, boter, roomijs,(baby) melkpoeder en chocolademelk zijn zelfs amper producten te vinden die gegarandeerd afkomstig zijn van koeien die minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag hebben kunnen grazen, het criterium van weidegang. Bovendien bleken diverse verpakkingen nogal misleidend: ze toonden koeien in de wei zonder dat er een garantie is dat de melk ook daadwerkelijk van koeien afkomstig is die toegang tot de wei krijgen.

De resultaten van supermarkttelling roepen de vraag op of het Convenant Weidegang wel werkt. Eerder heeft staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer belooft het ambitieniveau van het Convenant te verhogen. Directeur Pascal de Smit van World Animal Protection:

“De supermarkttelling onderstreept de noodzaak van het verhogen van de ambitie van het Convenant Weidegang, maar geeft tevens aanleiding om weidegang beter te waarborgen in regelgeving.”

De Eerste Kamer debatteert deze week over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij.

Persbericht World Animal Protection (WAP)