Het is Wereld Olifanten Dag. Wereldwijd staat iedereen die olifanten een warm hart toedraagt stil bij het bijzondere leven van deze majestueuze dieren. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming van de nog in het wild levende Afrikaanse en de Aziatische olifanten, door financieel of op andere wijze beschermingsprojecten te steunen.

Wereld Olifanten Dag
Het is Wereld Olifanten Dag | Foto: persbericht Vrienden van de Olifant

Een belangrijk doel is om bij de politiek wereldwijd aandacht te vragen voor de levensbedreigende situatie van olifanten en op te roepen tot het nemen van concrete beschermingsmaatregelen. Het vervelende is dat het overleven van de olifanten een kwestie van politiek is. Het grote nadeel: mensen hebben stemrecht en olifanten niet.

Ernstig bedreigd
Olifanten zijn bij veel mensen van alle leeftijden zeer geliefd. Zij zijn vriendelijk, sociaal, intelligent en hebben sterke familiebanden. Olifanten staan er om bekend dat zij in staat zijn om te rouwen, hebben zelfbewustzijn en gevoelens van empathie. Olifanten worden nog altijd ernstig bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied met als gevolg mens-dierconflicten, mishandeling en uitbuiting in de toeristische industrie en in de illegale houtkap.

Urgent
Bij verschillende overheden is de laatste jaren meer besef van urgentie gaan groeien. Diverse landen hebben hun ivoorvoorraad verbrand of vernietigd. Er wordt meer samengewerkt om de stroperij te kunnen bestrijden. Ook in de Aziatische landen gaat het stapje voor stapje beter. Steeds meer toeristen beseffen dat een ritje op een olifant een lijdensweg voor de olifant is en dat deze olifanten voor de rest van hun leven zijn geketend. Het begin is er, maar er is nog een lange weg te gaan.

Olifanten beschermen
Vrienden van de Olifant zet zich meer dan 20 jaar in voor de bescherming van olifanten en in het bijzonder voor de opvang van weerloze weesolifantjes. Er zijn tientallen weesolifantjes opgevangen en verzorgd totdat zij groot genoeg waren om zelfstandig te leven in de vrije natuur. Een aantal daarvan heeft ook weer jongen gekregen. Verder heeft Vrienden van de Olifant bijgedragen aan een corridor, waterputten kunnen bouwen, inheemse beplanting kunnen aanleggen, na een overstroming mee kunnen helpen aan de wederopbouw van een olifantenopvang, en ze zijn bezig met de bouw van een olifantenziekenhuis. Voor informatie of een donatie, zie de website.

Persbericht Vrienden van de Olifant