Net als Friesland heeft nu ook Flevoland ontheffing gegeven om in de hele provincie vossen af te schieten met behulp van lichtbakken. De provincie wil daarmee tegemoetkomen een verzoek van pluimveehouders, die beweren ernstige financiële schade op te lopen door de vos.

vossenfamilie
© Melissa Groo

Het gaat om vossen die zich in een straal van 5 kilometer rond een boerderij met vrije uitloopkippen bevinden  Volgens sommige pluimveehouders zijn hun bedrijven een ware ‘snackbar’ voor de vossen, vandaar dat Faunabeheer Flevoland besloot een ontheffing te geven om de dieren te doden. Dit houdt in dat jagers toestemming krijgen de vossen ’s nachts te verblinden met fel licht, waarna ze met een schot hagel afgemaakt worden.

Dit besluit is mogelijk dankzij een beslissing van staatsecretaris Sharon Dijksma, die in 2013 afweek van het verbod om in Nederland met lichtbakken te jagen, ondanks een eerdere uitspraak van de Raad van State, waarin het gebruik van kunstlicht nadrukkelijk werd verboden. Volgens Dierenbescherming Midden Nederland is het gebruik van lichtbakken en het doden van vossen helemaal niet nodig, omdat er alternatieve methoden zijn om de dieren op afstand te houden.

De Faunabescherming verklaart dat het afschieten van vossen niet de juiste manier is om het doden van vrije uitloopkippen tegen te gaan:

“Helaas blijven provincies afschot van dieren nog altijd als het ultieme middel beschouwen voor welk probleem dan ook, terwijl afschot nog nooit een
probleem heeft opgelost. Het doden van vossen is dweilen met de kraan open. Voor elke gedode vos komt een nieuwe in de plaats. Zolang, in dit geval, de kippen niet deugdelijk worden beschermd, zal predatie (ook door andere diersoorten dan vossen) moeten worden geaccepteerd.”

Wie bezwaar wil maken tegen de aangekondigde vossenjacht in Flevoland heeft tot eind september de tijd om te klagen bij de provincie.

©PiepVandaag.nl Bart van Riel