Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat Nederland zich inzetten om de gruwelijke dolfijnenslachtingen te stoppen. Dat beloofde staatssecretaris Dijksma vandaag in antwoord op vragen van Esther Ouwehand tijdens het debat over dierenwelzijn. Dijksma zegde toe de komende jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) aan te grijpen om dolfijnen beter te beschermen. Tot nu toe vallen alleen walvissen onder het beschermingsregime van IWC, waardoor er al jaren een moratorium geldt op de walvisjacht. Nederland gaat er nu voor pleiten om ook een verbod in te stellen voor dolfijnen en kleine walvisachtigen.

Taiji XIII dolfijnenslachtingen
Enorme groep tuimelaars gevangen in de baai van Taiji | © Sea Shepherd

Esther Ouwehand:

“Het is goed dat Nederland zich gaat inzetten voor betere bescherming van dolfijnen bij de IWC, maar dat is nog lang niet genoeg. Nederland, en ook de Europese Unie, moeten zich veel daadkrachtiger opstellen richting Japan en Faeröer. Er zijn duidelijke signalen dat Denemarken de dolfijnenslachting bij Faeröer ondersteunt, terwijl EU-lidstaten hebben afgesproken niet op dolfijnen te jagen. De EU werkt bovendien aan een vrijhandelsakkoord en politieke samenwerking met Japan. Dat kan wat ons betreft alleen onder de voorwaarde dat Japan mensenrechten respecteert en stopt met de jacht op walvissen en dolfijnen.”

In januari heeft minister Timmermans naar aanleiding van Mondelinge Vragen van de Partij voor de Dieren beloofd dat Nederland zich in zou zetten voor voorwaarden aan het vrijhandelsverdrag met Japan, maar tot nu toe is er niets met die toezegging gedaan. Europarlementariër Anja Hazekamp heeft schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie, die namens de EU onderhandelt met Japan over een vrijhandelsverdrag. Esther Ouwehand stelde vandaag ook nog Kamervragen over de dolfijnenslachtingen in Japan en de Faeröer eilanden en het plan van Japan om weer met walvisjacht te beginnen.

Persbericht Partij voor de Dieren