In Singapore is het verkopen en slachten van onder andere levende kikkers en schildpadden ter bestrijding van toekomstige pandemieën verboden. Mogelijk is de invoering van de ban de redding van duizenden dieren.

Kikkers
Singapore verbiedt de verkoop en slacht van levende kikkers en schildpadden | Foto: Pixabay

Consumptie levende dieren

Sinds de uitbraak van COVID-19 is de verkoop van levende dieren voor consumptie radicaal gedaald, doordat de oorsprong van dit dodelijke virus vermoedelijk is ontstaan op een markt voor levende zeevruchten in Wuhan, China.

Uit een onderzoek van Animal Concerns Research and Education Society (ACRES) bleek dat de slachting van -in hokjes op elkaar gepropte- dieren ter uitvoering werd gebracht in de nabijheid van vleesverkoop. Kikkers, weekschildpadden, vleermuizen en andere levende dieren verblijven op de zogenaamde wet markets in zeer onhygiënische en ondraaglijke omstandigheden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het virus naar alle waarschijnlijkheid van dier op mens verspreid, zoals eerder is gebeurd bij de vogelgriep, de varkensgriep (Mexicaanse griep) en verscheidene andere zoönosen.

Mededirecteur van ACRES Anbarasi Boopal:

“In sommige cafés zagen we dat levende dieren vlakbij de eettafels zaten.”

Redding duizenden dieren

Singapore was onlangs nog de grootste importeur van levende wilde weekschildpadden, afkomstig uit Indonesië. Door de ban op de slachting en verkoop van levende dieren, is deze importtak geheel teniet gedaan.

Dierenwelzijnsorganisaties ACRES en Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) hebben zich ingezet om een einde te maken aan de onhygiënische en onwaardige omstandigheden waarin de dieren zich verkeerden. Ook richtten ze zich op het verhogen van zowel de veiligheidsnormen als het welzijn van de dieren. Dankzij hun gezamenlijke oproep heeft het Parlement van Singapore de situatie opnieuw bekeken en in december 2020 een ban ingesteld om de verkoop van levende dieren voor consumptie en de slachting van deze dieren te verbieden. Mogelijk zullen hiermee duizenden dieren het leven gespaard blijven.

Uitvoerend directeur van SPCA Jaipal Singh Gill:

“De COVID-19-pandemie heeft ons geleerd dat dierengezondheid en -welzijn in verband staan met het menselijk welzijn.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools