De Oregon Fish and Wildlife Commission heeft unaniem voor een verbod gestemd op het doden van dieren tijdens wedstrijden, zoals coyotes en andere soorten die geclassificeerd zijn als onbeschermde zoogdieren. De Amerikaanse staat Oregon is de negende staat die een einde maakt aan deze gruwelijke wedstrijden.

Oregon verbiedt doden van wilde dieren bij wedstrijden
Oregon verbiedt doden van wilde dieren bij wedstrijden, zoals coyotes | Foto: publiek domein

Bij wedstrijden waarbij wilde dieren worden gedood, strijden deelnemers om geld en prijzen voor het doden van de meeste, de grootste en de kleinste coyotes en andere belangrijke wilde dieren binnen een bepaalde tijd. Tijdens deze evenementen gebruiken deelnemers aas en elektronische oproepapparaten om dieren aan te trekken met geluiden die prooien of noodkreten van gewonde jongen nabootsen. De karkassen van de dieren worden meestal achteraf gedumpt.
.

#GNvdD: Maryland verbiedt doden van wilde dieren bij wedstrijden

Wedstrijden contraproductief

De Humane Society of the United States (HSUS) was undercover gegaan bij tientallen van dit soort wedstrijden in de VS, waaronder bij een wedstrijd in 2018 in Hines, Oregon. Uit meerdere wetenschappelijke studies blijkt dat deze wedstrijden het aantal coyotes niet zal verminderen of dat er conflicten met vee worden voorkomen, maar deze aantallen kunnen zelfs toenemen. Er zijn meer economische en effectieve methoden beschikbaar om boeren in Oregon te helpen samen te leven met inheemse wilde dieren. Zoals het gebruik van omheiningen, waakhonden en schrikmiddelen. Directeur en senior advocaat voor het programma van wilde dieren van het Animal Welfare Institute (AWI), Johanna Hamburger zegt:

“Wedstrijden voor het doden van wilde dieren kunnen ertoe leiden dat honderden dieren in één weekend van een landschap worden weggevaagd. Dit verbod is een overwinning voor humaan, op wetenschap gebaseerd beheer van wildpopulaties.”

.

coyote
Coyotes zijn belangrijk voor het ecosysteem | Foto: publiek domein

Coyotes belangrijk voor ecosysteem

Een coalitie van 22 lokale en nationale wildlife en natuurbeschermingsorganisaties en jagers, wildlife management professionals, wetenschappers, dierenartsen en voorstanders uit Oregon dienden tijdens de hoorzitting een getuigenis in om het cruciale wetsvoorstel te ondersteunen.
Directeur van de staat Oregon voor HSUS, Kelly Peterson zegt:

“Wedstrijden voor het doden van wilde dieren worden verafschuwd door het publiek in Oregon en horen niet thuis in onze staat. Het opzettelijk doden van inheemse wilde diersoorten als onderdeel van een wedstrijd om prijzen te winnen is verschrikkelijk en we zijn dankbaar dat de Oregon Fish and Wildlife Commission heeft gestemd om een einde te maken aan deze wrede en gruwelijke wedstrijden.”

Wedstrijden waarbij wilde dieren worden gedood zijn destructief voor gezonde ecosystemen, waarin alle wilde diersoorten een belangrijke rol spelen. Coyotes vergroten de biologische diversiteit van gemeenschappen van planten en wilde dieren, verspreiden zaden, beschermen broedvogels tegen kleinere carnivoren en helpen de overdracht van ziekten onder controle te houden door knaagdierpopulaties onder controle te houden, aas te eten en zieke dieren uit de genenpoel te verwijderen.
.

#GNvdD: Washington verbiedt doden van wilde dieren in wedstrijden

.
Oregon is de negende staat in Amerika die nu een verbod heeft op wedstrijden voor het doden van wilde dieren. De staat volgt de andere staten met zo’n verbod, waaronder Arizona, Californië, Colorado, Maryland, Massachusetts, New Mexico, Vermont en Washington. In juni nam de wetgevende macht van de staat New York een wetsvoorstel aan om een einde te maken aan deze wedstrijden. De wetgeving wacht nu op de handtekening van de gouverneur.

Bronnen:

Duivensport is ‘duifje pesten’

©AnimalsToday.nl Jane Sauer