Het ijs op de Noordpool smelt een stuk sneller dan veel wetenschappers hadden verwacht. Dat staat in een rapport van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering. Dit is bijzonder slecht nieuws voor de populatie ijsberen, want deze toppredatoren kunnen op het smeltende ijs niet goed jagen.

ijsberen
IJsberen verhongeren door het smelten van het Noordpoolijs | Foto: Pixabay

De klimaatcrisis is reëel; de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt en de wereld warmt op. Voor de ijsbeer heeft dat misschien wel de meest directe gevolgen, want zijn leefgebied smelt geleidelijk aan onder zijn poten vandaan. Experts vrezen voor het voortbestaan van de soort.

Al in 2015 rapporteerde de organisatie Polar Bears International dat de populatie ijsberen in de Beaufortzee, ten noorden van Canada en Alaska, sinds 2005 met 40% was geslonken. Vier jaar zijn er inmiddels voorbij gegaan, zonder dat verbeteringen waar te nemen zijn in het klimaat. Zodoende kan de situatie voor de ijsberen niet anders dan verslechterd zijn.

Zeeijs smelt steeds vroeger in het voorjaar

Steven Amstrup, hoofdonderzoeker van Polar Bears International bevestigd dat. Het Arctische zeeijs slonk dit jaar tot een minimum dat vrijwel gelijk stond aan de tweede laagste stand ooit gemeten. Dergelijke extremen hebben een zeer negatief effect op de populatie ijsberen die in noordelijk Alaska en op de ijsschotsen in de Beringzee jagen en leven. Het ijs is hun jachtterrein. Arstrup:

“Nu het ijs zich ver van de kust bevindt, weten we dat de beren zichzelf niet kunnen voeden, en ook de beren die door de dooi gedwongen werden om naar het vasteland te gaan, vinden niet veel te eten. Hoe langer het zeeijs wegblijft […], hoe erger het voor hen is.”

Dit jaar was het verlies van zeeijs al vroeg in het seizoen zo duidelijk merkbaar dat onderzoek in het westen van het Arctisch gebied te onveilig werd geacht. Het ijs was te dun, te onregelmatig en instabiel. Dat is een wereld van verschil vergeleken met de twintig jaar veldonderzoek die Amstrup vóór 2010 deed, waarbij hij twee keer per jaar twee maanden buiten in het veld kon besteden.

https://twitter.com/AndyBrown1_/status/1178240200268533760

In de afgelopen jaren werd het onderzoekswerk in de lente ook al ernstig gehinderd door open waterpartijen, mist en slecht weer. Dit jaar werd die trend helaas doorgezet. Daarbovenop kregen Alaska en Groenland afgelopen zomer te kampen met hittegolven en smolt in Groenland op één dag een recordhoeveelheid ijs van 12,5 miljard ton. Een triest dieptepunt.

ijsberen
Foto: Pixabay

Vetreserves van ijsberen raken op

Voor de populaties ijsberen ziet de situatie er volgens Amstrup somber uit:

“Ze hebben gedurende de zomer standaard een lange periode waarin ze gedwongen worden te vasten en de rek is er daarna ver uit. De verminderde overleving van jongen in de Beaufortzee vormt een indicatie dat die grens inderdaad is bereikt. Een volwassen beer heeft een groot lijf en vetreserves, waardoor zo’n beer een lange zomer vasten kan overleven, maar jonge beren hebben niet genoeg reserves, laat staan goed genoeg ontwikkelde jachttechnieken om prooi te kunnen vangen.”

Amstrup vreest dat, zo lang we toelaten dat de CO2 niveaus blijven stijgen, slechte jaren zoals deze steeds vaker zullen voorkomen en dat de omstandigheden ook steeds grilliger zullen worden.

“We weten dat als de concentraties broeikasgassen blijven stijgen, het warmer zal worden, en we steeds minder zeeijs overhouden tot ijsberen uiteindelijk verdwijnen.”

Er is dus haast geboden bij het verbeteren van onze technieken om de CO2 uitstoot te verminderen en waardevolle natuurlijke plaatsen die hierin kunnen helpen, zoals bossen en zeeën met plankton, te beschermen.

Bron:

©AnimalsToday.nl Merel Roks