In 2018 kwamen 122.000 dieren om het leven door stalbranden. Dat blijkt uit de stalbrandcijfers van Wakker Dier. Toch schreef minister Schouten van Landbouw vorige week aan de Tweede Kamer geen nieuwe wettelijke maatregelen te zullen nemen tegen stalbrand.

stalbranden
Kalfjes dood door stalbrand in Coevorden | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Het thema werd gisteren behandeld in een groot veehouderijdebat. Wakker Dier noemt de houding van de minister ‘onbegrijpelijk’: “We hopen zeer dat dit debat de minister op andere gedachten brengt.”

Slachtoffers

De minister erkent in haar Kamerbrief dat een aantal brandveiligheidsmaatregelen zorgen voor minder slachtoffers, maar dat dit niet opweegt tegen de investeringen van de boer. Wakker dier:

“Kennelijk vindt de minister kiloknallervlees belangrijker dan het redden van duizenden getroffen dieren.”

Het afgelopen jaar waren er twintig branden met slachtoffers te betreuren. Daarvan vonden negen stalbranden plaats in pluimveestallen. Zo’n 114 duizend kippen gingen daarbij in vlammen op. Naast nog zo’n 6.500 varkens en zo’n 800 runderen; voornamelijk kalfjes.

Ernstige verwondingen

Stalbrand veroorzaakt veel dierenleed. De dieren stikken of raken bewusteloos door de rookontwikkeling. Een deel van de dieren kan geen kant op, en verbrandt daardoor levend. Dieren die een brand overleven, worden vanwege hun ernstige verwondingen vaak alsnog geëuthanaseerd.

stalbranden
Stalbrand in Zutphen, waarbij tien geiten omkwamen | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Sinds 2008 houdt Wakker Dier het aantal stalbranden bij. De afgelopen tien jaar stierven in totaal 1,5 miljoen dieren door brand. Samen met andere organisaties wordt campagne gevoerd voor meer brandveilige stallen en dat de minister onder meer vluchtmogelijkheden voor dieren, fatsoenlijke blusvoorzieningen en brandmelders verplicht stelt.

Bron: