Er komt een versneld einde aan de nertsenfokkerij. De Tweede Kamer stemde dinsdag over een motie ingediend door de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, die het beroepsmatig fokken van dieren die gevoelig zijn voor het coronavirus verbiedt. Een meerderheid in de Kamer ging hiermee akkoord, waarmee het einde van deze gruwelijke sector in zicht is.

Kamer stemt voor einde nertsenfokkerij
Esther Ouwehand (PvdD) is optimistisch vlak voor de stemming (23 juni 2020) | Foto: screenshot Tweede Kamer livestream

De motie Ouwehand/Ploumen van 10 juni 2020 luidde als volgt:

  • Constaterende dat het kabinet verregaande maatregelen heeft genomen om het coronavirus te bestrijden en de verdere mens- op-mens-verspreiding te voorkomen,
  • constaterende dat de minister van MZS en de minister van Justitie en Veiligheid op basis van artikel 7 Wet publieke gezondheid (Wpg) de voorzitters van de veiligheidsregio’s een aanwijzing hebben gegeven om deze verregaande maatregelen uit te voeren,
  • constaterende dat ook nertsen mensen kunnen besmetten met het coronavirus en dat ook deze besmettingsroute moet worden voorkomen
  • constaterende dat onder andere het RIVM waarschuwt dat alles er op gericht moet zijn om te voorkomen dat we een reservoir creëren van miljoenen dieren waarin het virus kan blijven rondwaren,
  • verzoekt de regering om door een aanwijzing zorg te dragen voor een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor het coronavirus en een reservoir kunnen vormen,
  • verzoekt de regering financiële compensatie vorm te geven langs dezelfde lijnen als voor andere sectoren die door deze maatregelen op deze gronden zijn geraakt, met inachtneming van de compensatie die reeds uitgekeerd is of wordt vanwege de ruimingen,
  • en gaat over tot de orde van de dag.

.

Nerts in Nederlandse nertsenfokkerij | Foto: ©Menno Herstel

De Kamer stemde voor, waarna Esther Ouwehand vroeg om op de hoogte gehouden te worden over de voortgang en hoe de regering vorm gaat geven aan deze stemming in de Kamer. Directeur Sandra Schoenmakers van Bont voor Dieren over de memorabele uitslag:

“We zijn ontzettend blij en trots! Onze jarenlange strijd is niet voor niets is geweest. Eindelijk ziet de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging in dat het houden van dieren op industriële en massale wijze, leidt tot leed bij mens en dier. Deze sector moet de deuren daarom gelukkig zo snel mogelijk sluiten, in het belang van het dierenwelzijn én van de volksgezondheid. Wachten met het nertsenfokverbod tot 2024 was onverantwoord en onethisch geweest.”

Ook werd een motie aangenomen om de slachtsnelheid in abattoirs terug te brengen in de strijd tegen verspreiding van corona via de vleesindustrie.
.

.
Einde nertsenfokkerij

De nertsensector is vroegtijdig lamgelegd door het coronavirus, nadat steeds meer bedrijven besmet raakten en de overdracht van het virus van mens op dier – en andersom – plaatsvond. Aanvankelijk werd er nog geëxperimenteerd met het welzijn van nertsen door te kijken hoe het virus zich verspreidde, maar sinds twee weken wordt iedere nertsenfarm waar corona opduikt direct geruimd. Vele honderdduizenden dieren vonden inmiddels de dood.
.

.
Nu is het dan versneld einde oefening voor de nertsenindustrie in Nederland. Spullen pakken en wegwezen is de boodschap, met een afkoopregeling als doekje voor het bloeden. Het coronavirus maakt deze – en mogelijk nog meer sectoren in de intensieve veehouderij – onmogelijk. Waaronder wellicht ook de vleesindustrie, nu slachthuizen op steeds meer plaatsen enorme brandhaarden blijken te zijn van het coronavirus. De voedselveiligheid is wel gegarandeerd, zo wordt ons beloofd.

Kamer stemt voor einde nertsenfokkerij vanwege gevoeligheid voor corona | Foto: ©Menno Herstel

.

  • Lees ook:

Karen’s blog: De krokodillentranen van de nertsenfokkers

.
Bronnen:

.
©AnimalsToday.nl