De dood, niet iets waar we graag bij stilstaan. Toch hoort de dood bij de natuur. Kadavers vervullen een belangrijke rol als voedsel voor diverse andere dieren, de ‘aaseters’. Daarom ruimen veel beheerders van natuurgebieden gestorven wilde dieren niet meer op. Sterker nog, projectgroep Dood doet Leven plaatst camera’s bij kadavers, zodat geïnteresseerden dit natuurlijke proces kunnen volgen.  De rol van aas in de natuur wordt ook wetenschappelijk onderzocht door Wageningen Universiteit samen met Dood doet Leven en natuurorganisaties.

Vos - dode dieren

Smakelijk kadaver

Het is misschien wat ongebruikelijk – de meeste mensen kijken tenslotte liever naar levende dieren – maar de beelden van aasetende wilde dieren zijn op zijn minst bijzonder te noemen. De schuwe vos bijvoorbeeld verschijnt heel duidelijk voor de camera terwijl hij zich tegoed doet aan het kadaver van een ree. Toch wil een bunzing ook graag zo’n lekker makkelijk hapje: wie zal er winnen? Bekijk het via de website van Dood doet Leven. Beelden van de plaatsing van de eerste cameraval zijn gemaakt door Vroege Vogels.

Vroege Vogels – Dood doet leven

Cirkel van het leven

Op beelden van een cameraval op de Veluwe is te zien hoe raven wegvliegen met stukjes vlees. De onderzoekers vermoeden dat de dieren hiermee hamsteren en hun jongen voeden. Raven broeden namelijk vrij vroeg, in februari tot april, en in deze periode sterven van nature veel dieren als gevolg van ouderdom en voedselgebrek. De broedperiode is niet willekeurig: de raven en andere aaseters zoals zeearenden hebben deze afgestemd op de beschikbaarheid van extra voedsel in deze periode.

Raaf verzamelt stukjes vlees van een dood edelhert

Eiwitbron in barre tijden

Uit de gemaakte beelden blijkt hoe belangrijk dode dieren zijn in de winter, waarin gewoonlijk minder voedsel te vinden is. Dieren als steenmarter, vos en wild zwijn gebruiken de kadavers graag als rijke aanvullende eiwitbron. Zo is te zien hoe drie vossen tegelijkertijd van een edelhertkarkas eten. Maar wat is het verschil met gebieden waar kadavers ontbreken? De onderzoekers vergelijken nu de natuurgebieden waar beheerders de dode dieren laten liggen en die waar ze worden verwijderd.

Ecosysteem

Als het aan organisaties als Dood doet Leven, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en ARK Natuurontwikkeling ligt, blijven dode dieren net als dode bomen voortaan weer liggen in de Nederlandse natuurgebieden. Deze schakel in de voedselketen is van groot belang om zeldzame aaseters terug te krijgen en natuurlijke processen te herstellen.

Bron: Natuurbericht.nl ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde