Tag: aaseters

Californische condor
Buitenland, Kort, Nieuws

Aantal Californische condors groeit gestaag 

Dit voorjaar is de 1000ste Californische condor uit het ei gekomen, sinds de start van het rigoureuze beschermingsprogramma in 1982. Dankzij een nauwe samenwerking tussen overheidsinstanties en nonprofits, is de vogelsoort voor uitsterven behoed. Al in de jaren 1940, toen onderzoek naar de Californische condors…

Kaapse gier
Kort, Wetenschap

Gieren bijna uitgestorven in Afrika 

Gieren zijn aan het verdwijnen in Afrika, zo wordt er in een nieuw wetenschappelijk rapport geschreven. Het afnemen van de populatie gieren is mogelijk een bedreiging voor de gezondheid van mensen en vee, aangezien de populaties ratten en jakhalzen als een direct gevolg zullen toenemen….

lammergier
Binnenland, Kort, Nieuws

Lammergier gezien in oosten van het land 

Wandelaars en vogelaars op de Sallandse Heuvelrug hadden vorige week dinsdag geluk: een lammergier vloog over dit gebied, en reisde daarna door naar Groningen en Friesland. Het is voor het eerst sinds 2012 dat in Nederland een lammergier is waargenomen. In Nederland komen geen lammergieren…

gieren
Buitenland, Film, Kort

Gieren: vuilnismannen die nooit staken 

Gieren zijn efficiënte aaseters en verkleinen de kans op uitbraak van ziektes door het eten van rottende karkassen. Een dalende gierenpopulatie heeft dan ook ernstige gevolgen. Dit ondervond men in India, waar een medicijn om vee te behandelen dodelijk bleek te zijn voor gieren. Karkassen…

Binnenland, Kort, Nieuws

Vale gier gezien in Nederland 

Vorige week zondag is op diverse plekken in Nederland een vale gier gezien. Zo is deze grote aaseter onder andere gezien bij Rossum (GLD) en bij Kerkdriel (NB). Volgens waarnemers gaat het om een wild exemplaar. De roofvogel is van harte welkom op de terreinen…

Vos
Binnenland, Kort, Nieuws

Het belang van dode dieren in de natuur 

De dood, niet iets waar we graag bij stilstaan. Toch hoort de dood bij de natuur. Kadavers vervullen een belangrijke rol als voedsel voor diverse andere dieren, de ‘aaseters’. Daarom ruimen veel beheerders van natuurgebieden gestorven wilde dieren niet meer op. Sterker nog, projectgroep Dood…