Gieren zijn aan het verdwijnen in Afrika, zo wordt er in een nieuw wetenschappelijk rapport geschreven. Het afnemen van de populatie gieren is mogelijk een bedreiging voor de gezondheid van mensen en vee, aangezien de populaties ratten en jakhalzen als een direct gevolg zullen toenemen.

Kaapse gier - gieren bijna uitgestorven
Kaapse gier, in Zuid-Afrika is de populatie Kaapse gieren met 60-70% afgenomen in de afgelopen 20-30 jaar | Foto: The Wasp Factory / Foter.com / CC BY-NC-SA

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door BirdLife International, blijkt dat 11 van de Afrikaanse soorten gieren bedreigd worden met uitsterven. Een van de redenen is het bewust afmaken van de roofvogels door stropers, aangezien gieren rondvliegen boven gebieden waar karkassen liggen van mogelijk illegaal gedode dieren. De populaties olifanten en neushoorns in Afrika nemen drastisch af door het illegaal doden van deze majestueueze dieren voor hun slagtanden en hoorns. Het rondcirkelen van gieren boven de karkassen van deze dieren kan ongewild aandacht vestigen op de stropers.

Gieren zijn belangrijk voor Afrika, zo verklaart Ross Wanless van BirdLife Zuid-Afrika:

“Ze komen, ruimen op en gaan weer. Andere dieren, zoals ratten en jakhalzen, eten de karkassen en gaan dan achter vee aan of ze worden een plaag voor mensen. Als het aantal gieren afneemt, kunnen de aantallen [ratten en jakhalzen] toenemen”.

Gieren helpen ook bij het voorkomen van het verspreiden van ziektes, doordat ze karkassen opeten, die anders weg zouden rotten.

Een andere reden voor het afnemen van de populatie gieren is het vergiftigen van de dieren door mensen en de populariteit van delen van de gier voor lokale, traditionele geneeswijzen.

Indische gier - gieren bijna uitgestorven
Indische gier, de helft van de populaitie in Masai Mara Park, Kenia is verdwenen | Foto: Yathin sk [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Verder wordt in het rapport beschreven dat sinds het einde van de jaren ’80, 98% van de gieren in West-Afrika buiten beschermde natuurgebieden en de helft van de populatie Indische gieren in Masai Mara Park in Kenia verdwenen is. In Zuid-Afrika is de populatie Kaapse gieren met 60-70% afgenomen in de afgelopen 20-30 jaar.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) ter beoordeling van de roofvogelsoort voor de Rode Lijst met Bedreigde Diersoorten.

Bron ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor