Het Britse Hogerhuis heeft onlangs met een voorstel ingestemd dat een einde maakt aan het gebruik van lijmvallen. Muizen en andere kleine zoogdieren komen bij dit soort vallen vast te zitten in een sterke en kleverige lijm. Hierdoor sterven ze een langzame dood, stikken ze, of hun huid en vacht wordt afgescheurd waardoor ze hun ledematen breken in een poging los te komen uit de val.

Lijmvallen
Engeland verbiedt wrede lijmvallen | Foto: Pixabay


Jane Stevenson, één van de leden van het Hogerhuis, is blij dat het verbod er komt: 

“Het verbod op het gebruik van lijmvallen door het grote publiek is een nieuwe stap voorwaarts in de versterking van de wetgeving inzake dierenwelzijn in Engeland, en ik wil iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken. Het gebruik van lijmvallen is wreed en barbaars, en heeft er vaak toe geleid dat andere dieren dan muizen met deze vallen werden gevangen, op de meest inhumane wijze zijn gestorven. Samen met ministers bij Defra en organisaties als HSI/UK, de RSPCA en anderen ben ik blij dat ik een positief verschil heb kunnen maken.”

 

Lage prijzen

Lijmvallen worden in Engeland nog op grote schaal gebruikt en werden in veel winkels voor lage prijzen verkocht. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor muizen, maar ook andere dieren zoals egels, vogels, slangen en zelfs honden en katten kunnen in de lijmvallen verstrikt raken. 

In de door het Hogerhuis aangenomen wet wordt een uitzondering gemaakt op het verbod. “Plaagdierbestrijders” kunnen een vergunning aanvragen voor het gebruik van de lijmvallen. Deze vergunning zal alleen worden toegekend als er geen andere bevredigende oplossing bestaat of wanneer het gebruik van de vallen nodig is ter bescherming van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Nieuw-Zeeland, dat het gebruik van lijmvallen in 2015 verbood, kent een vergelijkbare uitzondering. Het aantal verleende vergunningen daalt daar jaarlijks en in 2021 zijn zelfs helemaal geen vergunningen meer verleend. Ook in Nederland geldt een verbod met eenzelfde soort uitzondering voor organisaties die een vergunning hebben gekregen. 

Vleermuizen en andere dieren slachtoffer van lijmvallen

Tegen het gebruik van de lijmpvallen is in Engeland met de campagne ‘Unstuck’ door de Humane Society International/UK actiegevoerd tegen de vallen. Claire Bass, uitvoerend directeur bij deze organisatie laat weten:

“Lijmvallen zijn wrede apparaten die miljoenen dieren afschuwelijk lijden bezorgen. Het is absoluut terecht dat het gebruik ervan door het publiek wordt verboden en we hopen dat dit ertoe zal leiden dat de detailhandel ze niet meer zal verkopen omdat het voor hun klanten illegaal zal zijn om ze te gebruiken. Het is immoreel om kleine dieren met gevoel bloot te stellen aan immobilisatie op deze kleefplaten, om vervolgens te stikken in de lijm, langzaam te sterven aan hun verwondingen, of op onbekwame wijze te worden gedood door onvoorbereide burgers die hun toevlucht nemen tot verdrinking of hen levend in de vuilnisbak gooien. De vergunningsregeling voor het gebruik van lijmvallen door de ongediertebestrijdingsindustrie zal streng moeten worden beheerd om ervoor te zorgen dat deze wrede producten niet langer ongestraft worden gebruikt.”

De wet moet nog worden ondertekend door de Koningin. Nadat zij haar goedkeuring heeft verleend is het gebruik van de lijmvallen verboden. Wie in strijd handelt met dit verbod kan een boete krijgen of een gevangenisstraf van maximaal 51 weken. Het vinden van een lijmvallen, maar er zonder redelijk excuus niet voor zorgen dat de val onklaar wordt gemaakt, kan ook een overtreding zijn.

Hoewel verboden voor gebruik buitenshuis, worden er in Nederland nog steeds lijmplanken gebruikt voor het vangen van muizen en ratten. Ze mogen verkocht worden maar niet voor het doel “vangen van muizen en ratten gebruikt worden”. Onder bepaalde omstandigheden mogen bedrijven ze gebruiken als ze een ontheffing hebben gekregen van de NVWA. Ook het gebruik van lijmbanden, lijmstrips en andere vangmiddelen met zijn op grond van de Wet natuurbescherming buitenshuis verboden. 

Bron:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat