Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot grote opluchting van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen! De rechter concludeert dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. De uitspraak betekent het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht.

Nertstenfokverbod - Glorieuze overwinning
Flyer via Bont voor Dieren

Bont voor Dieren directeur Nicole van Gemert:

“Sinds onze oprichting hebben we geknokt tegen de nertsenhouderij in Nederland. We hebben veel tegenslagen moeten incasseren met als dieptepunt het buiten werking stellen van het nertsenfokverbod. Maar de aanhouder wint: niet alleen is het verbod vanaf vandaag weer in werking, ook alle uitbreidingen van het afgelopen jaar zijn hiermee illegaal geworden”.

Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben alles op alles gezet om te laten zien dat de nertsen in Nederland een afschuwelijk leven lijden. Ze hebben intensief campagne gevoerd met dit prachtige resultaat.

Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming:

“Nertsen zijn wilde, solitair levende dieren die niet te houden zijn in kooien. Dat zeggen we al jaren en daarvan is ook de politiek overtuigd. Dat de rechter het nu met ons eens is stemt hoopvol voor de toekomst van het dierenwelzijn in Nederland”.

De uitspraak betekent voor de nertsenhouders dat alle uitbreidingen sinds vorig jaar in een klap illegaal zijn. Van Gemert:

“Er is nog genoeg werk te doen de komende jaren. Allereerst gaan we alle uitbreidingen aanvechten. Tot de laatste nertsenhouderij haar deuren sluit zullen we aandacht vragen voor de miljoenen nertsen in Nederland”.

Persbericht Bont voor Dieren