Op 21 mei 2014 werd de Wet Verbod Pelsdierhouderij door de rechter buiten werking gesteld. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat sinds die dag vergunningen zijn afgegeven voor forse uitbreidingen op negentien nertsenfokkerijen. Maar liefst 343.635 nertsen worden nu jaarlijks extra gefokt. Op 3 september 2015 vindt het hoger beroep plaats dat is aangespannen door de Nederlandse Staat. Mocht staatssecretaris Dijksma haar gelijk halen, dan zijn alle uitbreidingen van de nertsenfokkers in een klap illegaal. 

nertsenfokkers
Foto: Animal Rights

Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat er acht uitbreidingen van nertsenfokkerijen plaatsvinden in Noord-Brabant, vijf in Limburg, vijf in Gelderland en één in Zuid-Holland.  Robert Molenaar, directeur Animal Rights:

“Een kleine groep vermogende nertsenfokkers maakt de dienst uit in Nederland. Zij breiden massaal uit, ondanks de wil van de regering en de bevolking om het fokken van nertsen voor bont te verbieden. Er staan in Nederland 204 megastallen met 6,9 miljoen gestreste nertsen in draadgazen kooien. Het gros van deze nertsen wordt eind november vergast.”

Er zijn sinds 21 mei 2014 negentien vergunningen afgegeven voor 55.425 fokteven en 11.085 reuen, goed voor maar liefst 277.125 jonge nertsen. Dit betekent dat er zo´n 70.000 kooien bij zijn gekomen op de nertsenfokkerijen.

nertsenfokkers
Een megastal met nertsen | Foto: Animal Rights

Wet Verbod Pelsdierhouderij

Het verbod werd op 4 januari 2013 van kracht waarbij ‘het houden, doden of doen doden van een pelsdier is verboden’. Nertsenfokkers mochten vanaf deze datum geen nieuwe fokkerijen meer opstarten en niet meer uitbreiden. Bestaande nertsenfokkerijen kregen een overgangstermijn tot januari 2024.

De wet werd op 21 mei 2014 door de rechter buiten werking gesteld. Het verbod op de pelsdierhouderij voorziet in een overgangstermijn tot 1 januari 2024, teneinde nertsenfokkers ‘compensatie in de vorm van tijd’ te bieden. De gedachte hierachter is dat nertsenfokkers hun zeer lucratieve bedrijf nog gedurende die periode kunnen voortzetten en hen de gelegenheid wordt geboden een redelijke vergoeding voor arbeid en geïnvesteerd kapitaal te verwerven.

De rechter oordeelde echter dat ‘de pelsdierhouders ernstig financieel werden getroffen. Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is/zal worden geboden’.

nertsenfokkers
Foto: Animal Rights

Hoger Beroep

Staatssecretaris Dijksma is van mening dat het verbod op de pelsdierhouderij wel voldoet. De Staat is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Volgens de staatssecretaris is het opstarten van nieuwe en het uitbreiden van bestaande nertsenfokkerijen op eigen risico. Bij een positieve uitspraak zullen deze veranderingen in een klap illegaal worden. Mocht het zover komen dan zal Animal Rights controles uitvoeren en juridische stappen ondernemen mochten de nertsenfokkers zich niet aan de wet houden.

Het hoger beroep vindt plaats op 3 september om 13:30 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag.

nertsenfokkers
Nertsen zijn van nature solitair levende (water)dieren en worden in de nertsenfokkerij gedwongen met vele tienduizenden op elkaar te leven | Foto: Animal Rights

Uitkopen nertsenfokkers

‘Koop ons uit, of laat ons met rust’ is de slogan die de nertsenfokkers op hun website hanteren. De nertsenfokkers zijn boos omdat er ondanks de overgangstermijn flink ingegrepen wordt in de sector. De nertsenfokkers weten echter ook dat hun bedrijfstak al decennialang op weinig maatschappelijke en politieke steun kan rekenen. Het verbod op chinchilla- en vossenfokkerijen werd van kracht op 1 april 2008, na een overgangstermijn van tien jaar. Er was toentertijd al sprake van een algeheel fokverbod voor pelsdieren.

Zelfs vlak voor de inwerkingtreding van het fokverbod in 2013 werd er snel een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van een nertsenfokkerij ingediend. Het onderzoek van Animal Rights laat zien dat de nertsenfokkers maling hebben aan de maatschappij en massaal uitbreiden. Bovendien is de nertsenfokkerij al lang geen familiebedrijf meer. Dezelfde tendens is waarneembaar bij de vlees- en zuivelsector: megastallen die opgezet worden door megalomane ondernemers.

Jos van Deurzen BV is de grootste nertsenfokker van Nederland en wellicht van heel de wereld. Hij heeft maar liefst zestien nertsenfokkerijen in Nederland, met in totaal 1.058.948 nertsen. Dat is 15 procent van het totaal aantal nertsen in Nederland. Minkcon BV in Putten en De Ruiter BV in Gemert hebben allebei vijf nertsenfokkerijen in hun bezit. Raijmakers BV in Vlierden en Bosch BV in Lunteren elk vier nertsenfokkerijen. Kuunders VOF in Milheeze en NF Martens BV in Horst bezitten elk drie nertsenfokkerijen. Zeven nertsenfokkers bezitten 40 nertsenfokkerijen en houden 2.035.610 nertsen. Dat is 30 procent van het totaal aantal nertsen in Nederland.

nertsenfokkers
Foto: Animal Rights

Nertsen op de fokkerij

Nertsen zijn van nature solitair levende (water)dieren die geen andere nertsen in hun leefgebied dulden. Nu zitten de nertsen met vele tienduizenden op een fokkerij. De nertsen zijn dan ook regelmatig met elkaar aan het vechten, met als gevolg verwondingen aan kop, staart of pels. Het uitvalpercentage op jaarbasis bedraagt zo´n 2,5 procent. De nertsen zitten opgesloten in draadgazen kooien en vertonen tekenen van stereotiep gedrag: een terugkerend en doelloos patroon aan bewegingen. Eind november worden de fokteven en reuen voor volgend jaar geselecteerd en de overige nertsen vergast met koolstofmonoxide.

Onderzoek

Animal Rights heeft milieuvergunningen opgevraagd bij de betrokken gemeenten. Natuurbeschermingsvergunningen werden bestudeerd op de websites van de Provincies Brabant, Limburg en Gelderland. Er is gebruik gemaakt van de gegevens van het Bestand Veehouderij Bedrijven van Brabant, Gelderland en Utrecht. Een vierde bron van informatie is de website van de Rijksoverheid: www.officiëlebekendmakingen.nl. Een vijfde bron is de ‘Lijst dierlijke bijproducten’ van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Tevens werden er foto´s en beelden gemaakt bij nertsenfokkerij Rios Mink in Rosmalen.

nertsenfokkers
Foto: Animal Rights

Statistieken

Animal Rights heeft zich gebaseerd op informatie van de Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders (NFE) over het aantal geboren jongen per teef. Volgens de NFE worden gemiddeld vier tot zes jongen per fokteef geboren. Animal Rights heeft voor haar onderzoek vijf jongen aangehouden als gemiddelde. De verhouding fokteef en reu verschilt per fokkerij. Animal Rights heeft een gemiddelde van vijf fokteven op een reu genomen. Deze conclusie is getrokken op basis van vermeldingen van het aantal reuen in drie milieuvergunningen.

Het aantal kooien op een nertsenfokkerij is ook verschillend. Animal Rights heeft vier nertsen in een kooi als gemiddelde gebruikt. Deze conclusie is gebaseerd op het bestuderen van milieuvergunningen.  Het is tevens mogelijk dat er meer of minder nertsenfokkerijen in Nederland actief zijn. Het is niet altijd na te gaan of een nertsenfokkerij nog actief is.

Reportage over de nertsenhouderij

‘Hoe Nederlandse bontfokkers met dieren omgaan’ is een zeer recente reportage van dierenrechtenorganisatie Ongehoord. Bekijk hieronder de schokkende beelden:
.

.

Bron:

  • Persbericht Animal Rights