UPDATE 21 mei 16:00 uur: Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter vandaag deed over het fokken van nertsen, zo liet  zij vanmiddag via een woordvoerder weten. ”We bestuderen de uitspraak op z’n consequenties en gaan in hoger beroep”, verklaart ze.

Woensdag heeft de Rechtbank in Den Haag de wet, die het fokken van pelsdieren verbiedt, buiten werking gesteld. Het verbod op de pelsdierhouderij is daardoor voorlopig van de baan.

Nertsenfokkerij pelsdierhouderij
Nertsenfokkerij | Foto ©Gaia

De pelsdierhouders hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De rechtbank oordeelt dat vanaf 15 januari 2013 sprake is van regulering van eigendom van de pelsdierhouders en per 1 januari 2024 sprake zal zijn van een zeer zware vorm van regulering van hun eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM. Als gevolg daarvan worden de pelsdierhouders ernstig financieel getroffen. De Rechtbank in Den Haag:

“Op dit moment kan niet worden vastgesteld dat hen daarvoor enige, laat staan adequate, vergoeding is/zal worden geboden. Daarmee is geen sprake van de ingevolge artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM benodigde fair balance. Dit klemt te meer, daar de pelsdierhouders voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet welzijnsinvesteringen hebben moeten doen en aldus (hoge) kosten hebben moeten maken, op straffe van onmiddellijke ingang van het in deze wet neergelegde verbod. De rechtbank heeft de Wet verbod pelsdierhouderij daarom buiten werking gesteld”.

Nicole van Gemert, directeur Bont van Dieren:

“Gelukkig stelt de rechter het nertsenfokverbod zelf niet ter discussie, enkel het feit dat de schadevergoeding nog niet is uitgewerkt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat als we de schadevergoeding beter regelen de rechter in het hoger beroep de Nederlandse Staat gelijk geeft. Het is toch van de zotte dat 158 nertsenfokkers in Nederland bepalen dat ze doorgaan met een bedrijfstak die de overheid en een meerderheid van de Nederlanders moreel verwerpelijk vinden?”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren blijft optimistisch:

”Ik verwacht in een democratie dat de veranderende moraal in de samenleving ook in de wetgeving is terug te vinden. Het verbod op het fokken van nertsen hangt al jaren in de lucht. Deskundigen wezen al eerder op het risico om dan toch nog te gaan uitbreiden. Ik hoop niet dat de bontindustrie wordt beloond voor de oproep vooral te blijven investeren vanwege financieel voordeel dat zo later is te behalen.”

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver is niet blij met de uitspraak van de rechter en noemt het ”slecht nieuws voor het dierenwelzijn”.

”Het verbod op het fokken van nertsen puur en alleen voor hun vacht moet er wat mij betreft snel komen. De economische belangen van pelsdierhouders zijn niet belangrijker dan het welzijn van dieren. De staatssecretaris moet opnieuw aan het werk om te zorgen dat het verbod juridisch houdbaar wordt.”

SP-Kamerlid Henk van Gerven is teleurgesteld, maar blijft ook positief:

“Volgens mij is het een uitstekende wet die uitgebreid is behandeld. Daarbij is van alles gewisseld, ook of er compensatie of een langere afbouwperiode voor de bedrijven nodig was. We gaan in beroep en de wet wordt gewoon van kracht”. 

Al in 2009 nam de Tweede Kamer een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan, die ervoor pleit dat Nederland zich sterk maakt voor een Europees verbod. Tot op heden is er niets met deze motie gedaan. Ouwehand:

“Minister Verburg weigerde dat, Bleker heeft er niets mee gedaan en ik heb Dijksma er ook nog niet mee aan de slag zien gaan”.

Lees hier de volledige uitspraak van de Rechtbank

Bron: Rechtspraak.nl, Nu.nl ©PiepVandaag.nl