Eind 2016 bracht Animal Rights samen met Bont voor Dieren schokkende beelden naar buiten van misstanden op twee Alphense nertsenfokkerijen. Op de beelden, gemaakt met een verborgen camera, is onder meer te zien hoe een zwaar gewonde nerts niet meer op zijn poten kan staan en wegkwijnt in de draadgazen kooi. Ook is duidelijk te zien dat nertsen met stokken naar de voorkant van hun hokken worden geduwd, vervolgens aan hun staarten worden opgetild en in de gastkist worden gesmeten.

Alphense nertsenfokker
Animal Rights filmt gruwelijke vergassing van nertsen | Foto: Animal Rights

De nertsenfokker stelt dat hij door het naar buiten brengen van de beelden in zijn goede naam en eer is aangetast en heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Robert Molenaar, directeur van Animal Rights, werd op het strafrechtelijke matje geroepen en moest op 27 maart jl. verschijnen op het politiebureau voor verhoor.

Belediging
Volgens de politie vindt de nertsenfokker dat hij is aangetast in zijn goede naam en eer, terwijl hij er naar eigen zeggen alles aan doet om goed voor de nertsen de zorgen.

steenbakkerij
Samengepropt | Foto: Animal Rights

Molenaar:

“Ik vraag me oprecht af wat hij bedoelt met ‘er alles aan doen’ en ‘goed voor de nertsen zorgen’. Op de beelden is duidelijk te zien dat de dieren bij hun staart worden opgepakt en met meerdere tegelijk in de gaskist worden gesmeten. Dit is in mijn ogen niet alleen het tegenovergestelde van goed voor de nertsen zorgen, het is ook nog eens in strijd met de wet.”

Volgens het Wetboek van Strafrecht is het strafbaar om opzettelijk iemands eer of goede naam aan te randen door telastlegging van een bepaald feit met als doel om daaraan ruchtbaarheid te geven. Echter, indien men te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste, is geen sprake van een strafbare belediging of smaadschrift. Robert Molenaar was dan ook erg verbaasd toen hij een brief ontving van de politie met de oproep zich te melden op het politiebureau:

“Wat men op de beelden ziet is de harde realiteit, de waarheid. Het is niet bewerkt of gemonteerd met als doel de nertsenfokker persoonlijk zwart te maken. Daarbij hebben wij nooit de naam van de fokker genoemd of gepubliceerd. Ook hebben we de mensen op de beelden onherkenbaar gemaakt.”

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Geen toestemming
Naast belediging werd Molenaar ook gehoord over het betreden van het terrein van de fokkerij, zonder dat daarvoor toestemming was verleend. De camera’s waarmee de schokkende beelden zijn gefilmd, zijn immers zonder medeweten en van de fokker geplaatst en hiervoor is onrechtmatig het terrein van de fokker betreden. Molenaar:

“Ons doel is om misstanden aan de kaak te stellen in onder meer de bontsector. De beelden spreken voor zich: er was sprake van misstanden en miskenning van de dierenrechten die het daglicht niet konden verdragen en daarom achter gesloten deuren plaatsvonden. Die deuren hebben wij geopend met de beelden van de verborgen camera’s om zo het leed zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Als je beelden wilt maken van misstanden ligt het natuurlijk niet in de rede om hier toestemming voor te vragen aan degene onder wiens toezicht en/of verantwoordelijkheid deze misstanden zich afspelen.”

Het maken van beelden met verborgen camera’s is een geheim wapen dat Animal Rights al vaker heeft ingezet om schokkende misstanden naar buiten te brengen. Zo brachten zij recent ook beelden naar buiten die undercover zijn gemaakt in een slachthuis te Tielt in België. Naar aanleiding van deze beelden en de internationale commotie die hierover ontstond, is de roep om standaard cameratoezicht gegroeid en zijn Kamervragen gesteld door Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Aangifte tegen de fokker
Animal Rights heeft naar aanleiding van de geconstateerde en op beeld vastgelegde misstanden op haar beurt aangifte gedaan tegen de fokker en de personen die op de camerabeelden met de nertsen smijten. Hoewel de Officier van Justitie heeft aangegeven dat er eerder sprake lijkt van een bestuursrechtelijke kwestie waarvoor de NVWA bevoegd is, laat Animal Rights het er niet bij zitten. Volgens Molenaar is namelijk wel degelijk sprake van handelen dat op grond van het Wetboek van Strafrecht zou moeten worden vervolgd. Animal Rights zal op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering middels een zogenoemde ‘artikel 12-procedure’ proberen vervolging van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt alsnog af te dwingen.

AnimalsToday volgt de procedure rondom de nertsenfokkerijen op de voet en houdt jullie op de hoogte! Wil je meer lezen over het werk van Animal Rights of wil je hun werk steunen, klik dan hier.

©AnimalsToday