De petitie van de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren voor een verlaging van het btw-tarief op diergeneeskundige handelingen is de afgelopen maanden ruim 37.000 keer ondertekend. Toch weigerde staatssecretaris Wiebes de handtekeningen persoonlijk in ontvangst te nemen. De Sophia-Vereeniging heeft de petitie nu aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Financiën en verzoekt alle Tweede Kamerleden dierenwelzijn mee te nemen in de stemmingen over het Belastingplan 2016.

btw-verlaging dierenarts
Foto: theogeo / Foter.com / CC BY

Groot maatschappelijk draagvlak

Met het enorme aantal steunbetuigingen toont de Sophia-Vereeniging aan dat er groot maatschappelijk draagvlak is voor meer toegankelijke medische zorg voor huisdieren. Dat zal bijdragen aan een beter huisdierenwelzijn in Nederland: als de prijzen van de dierenarts omlaag gaan, zullen mensen eerder een dierenarts bezoeken en kan ernstig dierenleed worden beperkt. Directeur Steffie van Horck:

“Te vaak komt het nu nog voor dat mensen vanwege de kosten wachten tot het te laat is of zelf gaan ‘dokteren’, met desastreuze gevolgen. Dat kan aangepakt worden door af te stappen van de stelling dat medische zorg voor dieren een luxe is waarover 21% btw betaald moet worden”.

Europese richtlijnen

Diergeneeskundige zorg is een noodzakelijke dienst waarop geen belasting geheven moet worden. Met die boodschap verzocht de vereniging staatssecretaris Wiebes om de btw-petitie persoonlijk in ontvangst te nemen. Daarop liet een medewerker van het ministerie van Financiën weten:

“In de Europese richtlijnen staat welke goederen en diensten onder het verlaagde tarief kunnen vallen en helaas vallen de diensten van dierenartsen daar niet onder. Nederland moet zich houden aan de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. De staatssecretaris is op basis van de Europese richtlijnen dus niet in staat om het btw-tarief omlaag te brengen. Hij zal de petitie dan ook niet in ontvangst kunnen nemen”.

Passief en negatief standpunt

“Wij betreuren het ten zeerste dat de staatssecretaris zich passief opstelt en zich niet bereid toont om zich in te zetten voor een beter huisdierenwelzijn”, aldus Van Horck. “Daarom hebben we de petitie nu aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Financiën, die Wiebes ertoe aan kan zetten zijn invloed te laten gelden. Dat kan bijvoorbeeld door de Europese richtlijnen ter discussie te stellen of te zoeken naar mogelijkheden binnen de huidige richtlijnen om het btw-tarief van dierenartsen alsnog te verlagen of af te schaffen. Voor huisdiereigenaren scheelt dat aanzienlijk in de kosten, wat de drempel verlaagt om (tijdig) een dierenarts te bezoeken en huisdieren de zorg te geven die ze verdienen”.

Persbericht Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren